اختلالات دوقطبی از منظر جرم‌شناسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۹۰۴۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۲۷۵۵۵۴‏
‏پدیدآور : آفرین، بهنام
‏عنوان و نام پديدآور : اختلالات دوقطبی از منظر جرم‌شناسی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش بهنام آفرین ؛ استاد راهنما نظیفی ؛ استاد مشاور علی اصغر اصغرنژادفرید.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش جزا و جرم‌شناسی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‏، ۱۳۸۹.‏
‏مشخصات ظاهری : ح، ۱۶۱ ورق:جدول، نمودار.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۵۸-۱۶۱.
‏شناسه افزوده : نظیفی، عباس، ‏‫۱۳۳۵ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : اص‍غ‍رن‍ژاد ف‍ری‍د، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر، ‏‫۱۳۲۷ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
روان‌پریشی شیدایی
اف‍س‍ردگ‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ روان‍ی‌
اختلال خلقی دو قطبی
ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ق‍ت‍ل‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ اس‍لام‍ی‌
مسئولیت جزایی
ج‍ن‍ون‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. دانشکده ادبیات وعلوم انسانی. گروه حقوق
‏چکیده : هدف پژوهش شناخت بیماری دو قطبی در رابطه با وضعیت قوه تمییز و قوه اراده بیمار و نیز بررسی وضعیت جرم شناسی آن به لحاظ معرفت به میزان مسئولیت کیفری بیمار است و به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. بر این اساس یکی از مشخصه‌های بارز اختلالات دو قطبی فقدان قوه تمییز و ادراک است در اين حالات ممكن است شخص به هر عملی دست بزند بدون اينكه به عاقبت كار خود انديشيده باشد. اين بيمار به دليل اينكه فاقد قوه تمييز و ادراک است در مواردی که مرتکب جرمی می‌شود نمی‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد. این بیمار به لحاظ کیفری هیچگونه مسئولیتی نداشته و در صورت جرم این بیماری باید از مصادیق جنون محسوب گردیده و طبق ماده ۵۱ ق م ا باید از بیمار رفع مسئولیت کیفری بشود. کلید واژه: بیماری روانی، بیماری عصبی، اختلال دو قطبی، افسردگی، مانیا، جرم، خودکشی، قتل.
 
   آدرس ثابت  اختلالات دوقطبی از منظر جرم‌شناسی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh