بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۰۶۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۲۶۰۶۰۵
‏پدیدآور : صلاحیان، پوشیر
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش پوشپر [صحیح: پوشیر] صلاحیان ؛ استاد راهنما مهدی عباسی‌سرمدی؛‏‫‏ استاد مشاور محمدتقی عابدی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫‏(کارشناسی ارشد): حقوق عمومی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[ز، ۱۲۱] ورق.
‏يادداشت : ‏‫‏چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۱۹-۱۲۰.
‏شناسه افزوده : عباسی سرمدی، مهدی، ‏‫۱۳۳۶ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : عابدی، محمدتقی، ‏‫۱۳۴۶ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ایران. قوه قضائیه
‏توصیفگر : قاضیان
اس‍ت‍ق‍لال‌ ق‍ض‍ات‌
مصونیت‌ها و امتیازهای حقوقی
اجرای عدالت کیفری
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ق‍ض‍ات‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق. گروه حقوق عمومی
‏چکیده : ‏‫‏هدف پژوهش بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت است و به روش کتابخانه‌ای انجام شده‌است. نتایج نشان‌ می‌دهد استقلال قضایی یکی از اصول مهم حقوق بشر و رعایت دادرسی منصفانه است و عواملی مانند بی‌طرفی قضات، علنی بودن محاکمات، انتخاب قضات، از جمله عوامل استقلال قضایی محسوب می‌گردد.
 
   آدرس ثابت  بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh