‏‫تحلیل حقوقی جایگاه کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در حفظ و حمایت از جنگلها ‏و مراتع کشور (با محوریت استان گلستان)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۶۰۵۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۲۴۶۵۲۸
‏پدیدآور : بای، عباس
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫تحلیل حقوقی جایگاه کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در حفظ و حمایت از جنگلها ‏و مراتع کشور (با محوریت استان گلستان)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش عباس بای ؛ استاد راهنما محمدحسن حبیبی ؛ استاد مشاور احمد شمس
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫‏(کارشناسی ارشد): حقوق، گرایش حقوق عمومی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏[ه‍، ۱۴۵] ورق.
‏يادداشت : ‏‫‏چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‏کتابنامه: ص. ۱۴۲- ۱۴۴.
‏شناسه افزوده : ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۳۱ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : شمس، احمد، ‏‫۱۳۴۴ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.کمیسیون ماده پنجاه و شش
‏توصیفگر : جنگل و جنگلداری
ق‍وان‍ی‍ن‌
‏توصیفگر : گلستان
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق
‏چکیده : ‏‫هدف پژوهش بررسی کمیسیون ماده ۵۶ و سیر تحولات آن در مسیر قانونگذاری است. همچنین اثرات کمیسیون ماده ۵۶ و هیات ماده واحده در طول دوران فعالیت بر حفظ جنگلها و مراتع بررسی شده است و به روش کتابخانه‌ای، میدانی و توصیفی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که لزوم ثبات و تجمیع در مدیریت اراضی- وجود کمیسیونهای مثل ماده واحده لازم و ضروری جهت حل اختلا‏فات مردم و دولت و نیز در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی می‌باشند. همچنین کمیسیون ماده ۵۶ و هیات ماده واحده نقش بسیار مفیدی در حفظ اراضی و حفاظت از جنگل و مراتع داشته‌اند.
 
   آدرس ثابت  ‏‫تحلیل حقوقی جایگاه کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در حفظ و حمایت از جنگلها ‏و مراتع کشور (با محوریت استان گلستان)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh