مبانی پژوهش کیفی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : استراوس، ‏‫انسلم ال.‬، ‏‫۱۹۱۶ - ‏۱۹۹۶م.
Strauss, Anselm L.
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی پژوهش کیفی : فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای/انسلم استراوس، جولیت کربین. ؛ ترجمه ابراهیم افشار.
‏مشخصات نشر : تهران: نشر نی، ‏‫۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۳۴ص.‬: مصور،‌ جدول،‌ نمودار.
‏شابک : ‏‫۱۲۶۰۰۰ ریال‬‏‫‭‭‫978-964-185-189-9‬‬ :
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭Basics of qualitative research : grounded theory procedures and techniques,2nd ed,c1998.
‏يادداشت : ویراست قبلی کتاب حاضر در سال ۱۳۸۵ تحت عنوان " اص‍ول‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌: ن‍ظری‍ه‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ روی‍ه‌ه‍ا و ش‍ی‍وه‌ه‍ا" توسط ب‍ی‍وک‌ م‍ح‍م‍دی‌ ترجمه و توسط انتشارات پ‍ژوه‍ش‍گاه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌منتشر شده است.
‏يادداشت : چاپ اول : ۱۳۹۰(فیپا).
‏يادداشت : چاپ دوم : ۱۳۹۱(فیپا).
‏يادداشت : چاپ سوم .
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۹۱-۱۳۹۸ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه :‌ص. [۳۲۱]‌ - ۳۲۶.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : اص‍ول‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ی‍ف‍ی‌: ن‍ظری‍ه‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ روی‍ه‌ه‍ا و ش‍ی‍وه‌ه‍ا.
‏موضوع : علوم اجتماعی -- روش‌های آماری
‏موضوع : نظریه مبنایی
‏موضوع : تحقیق کیفی
‏شناسه افزوده : کوربین، ‏‫جولیت ام.‬، ‏‫۱۹۴۲ - ‏ م.
‏شناسه افزوده : Corbin, Juliet M.
‏شناسه افزوده : اف‍ش‍ار، اب‍راه‍ی‍م‌، ‏‫۱۳۳۱ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HA۲۹‏‫‭/‮الف‬۴۷‭‮الف‬۶ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۰/۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۲‎۸‎۲‎۱‎۵
‏وضعيت ركورد : فاپا
 
   آدرس ثابت  مبانی پژوهش کیفی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۳۶۹۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۳۷۰ ‬
۸
۱۳۹۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۷۲۴۳ ‬
‪ ۱۷۶۴۶۴۶ ‬
۹
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۲۶۶۸ ‬
‪ ۱۲۶۲۳۷۶ ‬
۱
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۲۶۶۹ ‬
‪ ۱۲۶۲۳۷۷ ‬
۲
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۶۴۲۸ ‬
‪ ۱۲۹۱۲۰۸ ‬
۳
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۲۶۴۲۹ ‬
‪ ۱۲۹۱۲۰۹ ‬
۴
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۱۰۱۹۶ ‬
‪ ۱۴۹۳۲۷۴ ‬
۶
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۴۱۱۳ ‬
‪ ۱۶۶۰۵۰۸ ‬
۷
۱۳۹۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۸۵۰۳ ‬
‪ ۲۰۲۲۵۱۸ ‬
۱۰
۱۳۹۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۳۸۹۹ ‬
‪ ۲۰۳۷۵۷۸ ‬
۱۱
۱۳۹۷
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh