نقد و بررسی مبانی فقهی شرط تساوی قصاص زن و مرد در مذاهب خمسه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۶۳۲۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏‏۲۲۰۷۶۲۶
‏پدیدآور : ازوجی، فتانه
‏عنوان و نام پديدآور : نقد و بررسی مبانی فقهی شرط تساوی قصاص زن و مرد در مذاهب خمسه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو فتانه ازوجی ؛ استاد راهنما عابدین مؤمنی ؛ استاد مشاور محمدحسین شعبانی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۹.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده الهیات و علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏ ۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ح، ۱۶۸ ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫‬‏کتابنامه: ص. ۱۵۸-۱۶۷.
‏شناسه افزوده : ‏‫م‍وم‍ن‍ی‌‬‏‫، ع‍اب‍دی‍ن‌‬‏‫، ۱۳۳۸ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : شعبانی، محمدحسین، ‏‫۱۳۴۰ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ق‍ص‍اص‌
دی‍ه‌
ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ج‍ن‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ زن‍ان‌
ف‍ق‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. دانشکده الهیات و علوم اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 
   آدرس ثابت  نقد و بررسی مبانی فقهی شرط تساوی قصاص زن و مرد در مذاهب خمسه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh