ن‍ظری‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍درن‌ از پ‍ارس‍ون‍ز ت‍ا ه‍اب‍رم‍اس‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ری‍ب‌، ای‍ان‌، ۱۹۴۵ - م‌.
Craib, Ian
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ظری‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍درن‌ از پ‍ارس‍ون‍ز ت‍ا ه‍اب‍رم‍اس‌/ ی‍ان‌ ک‍رای‍ب‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ م‍خ‍ب‍ر.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: آگ‍ه‌‏‫، ۱۳۸۶.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۳۶ ص.‬
‏شابک : ‏‫۴۰۰۰۰ ریال‬‭964-329-064-6:‬ ؛ ‏‫۶۷۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬: چاپ هشتم‏‫‭978-964-329-064-1 :
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎Modern social theory: from parsons to Habermas, 2nd ed, 1992‬‮‮.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضردر ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ " ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍درن‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌: از پ‍ارس‍ن‍ز ت‍ا ه‍اب‍رم‍اس‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ م‍ه‍اج‍ر ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏يادداشت : چاپ ششم: بهار ۱۳۸۹.
‏يادداشت : چاپ هشتم : ۱۳۹۲ .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍درن‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌: از پ‍ارس‍ن‍ز ت‍ا ه‍اب‍رم‍اس‌.
‏موضوع : جامعه‌شناسی -- فلسفه
‏شناسه افزوده : م‍خ‍ب‍ر، ع‍ب‍اس‌، ‏‫۱۳۳۲ -‏‬، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HM۵۸۵‏‫‬‭/ک۴ن۶ ۱۳۸۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۰۱/۰۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۸‎۵‎۸‎۹‎۷
 
   آدرس ثابت  ن‍ظری‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍درن‌ از پ‍ارس‍ون‍ز ت‍ا ه‍اب‍رم‍اس‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۴۵۸۰ ‬
‪ ۹۳۶۳۸۱ ‬
۳
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۴۵۸۱ ‬
‪ ۹۳۶۳۸۰ ‬
۴
۱۳۸۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۹۹۷۵ ‬
‪ ۹۱۵۴۳۰ ‬
۲
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۹۹۷۶ ‬
‪ ۹۱۵۴۳۱ ‬
۱
۱۳۸۹
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۸۷۷۶۰۴ ‬
‪ ۱۸۵۱۰۸۱ ‬
۱۱
۱۳۹۵
۱۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۶۲۳۵ ‬
‪ ۱۲۶۲۰۰۰ ‬
۵
۱۳۹۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۶۲۳۶ ‬
‪ ۱۲۶۲۰۰۱ ‬
۶
۱۳۹۱
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۷۳۳۴ ‬
‪ ۱۴۰۷۳۹۹ ‬
۷
۱۳۹۲
۸
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۷۳۳۵ ‬
‪ ۱۴۰۷۳۹۸ ‬
۸
۱۳۹۲
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۶۴۳۹ ‬
‪ ۱۶۵۹۵۷۴ ‬
۹
۱۳۹۳
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۸۴۳۱ ‬
‪ ۲۰۱۹۲۷۴ ‬
۱۲
۱۳۹۶
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۹۶۴۴ ‬
‪ ۲۰۴۰۴۳۱ ‬
۱۳
۱۳۹۷
۱۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh