تحلیل و بررسی وضعیت جنایی استان کرمانشاه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۵۴۸۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۲۱۶۰۸۱۸
‏پدیدآور : پور‌عظیم، اسلام
‏عنوان و نام پديدآور : تحلیل و بررسی وضعیت جنایی استان کرمانشاه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش اسلام پورعظیم ؛ استاد راهنما نریمان فاخری ؛ استاد مشاور فاطمه سوهانیان.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، واحد کرج، دانشکده علوم انسانی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏س، [۳۶۳] ورق: جدول، نمودار.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : ‏‫فاخری‏‫، نریمان‬‏‫،‌۱۳۴۴ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : سوهانیان، فاطمه، ‏‫۱۳۴۵ - ‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : جرم و جنایت
م‍ج‍رم‍ان
ب‍زه‍ک‍اری‌
راهبرد‌ها
‏توصیفگر : کرمانشاهان
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور. مرکز کرج. دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق
 
   آدرس ثابت  تحلیل و بررسی وضعیت جنایی استان کرمانشاه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh