مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسس
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ی‍ع‍س‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۵۲ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسس/حسین یعسوبی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫: پندار پارس‬‏‫، ۱۳۹۲‬-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬‏‫:مصور، جدول+ یک لوح فشرده.
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏‫‫‬‮‭978-964-2989-54-6 :‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۳۶۰۰۰۰ریال‬‬ (با لوح فشرده)‬‬‬‬‬‏‫:ج.۱‬‬‬‬‬‏‫‫‬‮‭978-964-2989-52-2:‬‬‬‬‬‬‬‬ ؛ ‏‫۱۷۸۰۰۰ریال‬‬‬‬‏‫:‌‏‫ج.۲‬‬‬‬‬‏‫‬‭ ‏‫‬‭978-964-2989-53-9 :‬‬‬‬ ؛ ‏‫۴۵۰۰۰۰ ریال(با لوح فشرده)‬‬‬‬‏‫: ج.۱، چاپ چهارم‬‬‬‬‏‫‬‭978-964-2989-52-2 :‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ سوم)
‏يادداشت : نویسندگان جلد دوم حسن یعسوبی، مجید سامی و مهدی ندافی می باشند.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ اول: ۱۳۸۹) (فیپا).
‏يادداشت : چاپ سوم.
‏يادداشت : ج.۱(چاپ چهارم: مهر ۱۳۹۴).
‏يادداشت : در جلد دوم انتشارات سخنوران ناشر همکار میباشد.
‏اثر همراه : مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسس[منابع الکترونیکی]
‏موضوع : اکسس مایکروسافت
‏موضوع : پایگاه‌‌های اطلاعاتی -- مدیریت
‏رده بندی کنگره : ‏‫QA۷۶/۹‭‭‬ /پ۲‏‫‬‮‭ی۷ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭‬‮‭۰۰۵/۷۵۶۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۵‎۴‎۴‎۳‎۸
 
   آدرس ثابت  مرجع کامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه‌نویسی VBA در اکسس
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۷۴۸۸ ‬
‪ ۶۳-۱۳۷۷۰۰ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۱۷۴۰ ‬
‪ ۶۳-۱۴۱۲۵۵ ‬
۲
۱
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۴۳۴۰۴ ‬
‪ ۶۳-۴۸۷۵۲ ‬
۲
۷
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۳۴۱۸ ‬
‪ ۱۷۷۶۲۲۹ ‬
۲
۸
۱۳۹۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۲۲۵۳ ‬
‪ ۱۷۷۶۳۱۳ ‬
۱
۹
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۳۸۳۳۹ ‬
‪ ۱۹۲۹۹۶۹ ‬
۲
۳
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۸۳۴۰ ‬
‪ ۹۵۰۸۰۶ ‬
۲
۴
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۳۱۳ ‬
‪ ۱۲۱۰۴۷۵ ‬
۱
۵
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۶۳۱۴ ‬
‪ ۱۲۱۰۴۷۶ ‬
۱
۶
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۸۶۱۲ ‬
‪ ۱۲۵۳۲۴۷ ‬
۱
۷
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۸۶۱۳ ‬
‪ ۱۲۵۳۲۴۶ ‬
۱
۸
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۴۶۲۷ ‬
‪ ۱۳۱۴۹۵۱ ‬
۲
۵
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۷۴۶۲۸ ‬
‪ ۱۳۱۴۹۵۰ ‬
۲
۶
۱۳۹۱
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۵۶۴۰۰ ‬
‪ ۱۵۲۸۳۱۶ ‬
۱
۳
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۷۱۷۳۴ ‬
‪ ۱۷۲۴۴۷۵ ‬
۱
۲
۱۳۹۴
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh