نگارگری ایران ( پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران )
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آژن‍د، ی‍ع‍ق‍وب‌، ‏‫۱۳۲۸ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : نگارگری ایران ( پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران )/ یعقوب آژند.
‏مشخصات نشر : تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲ج.: مصور (بخشی رنگی) ، جدول.
‏فروست : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫‏‫؛ ۱۳۷۱‬. باستان‌شناسی‏‫؛ ۴۰.‬
‏شابک : ‏‫۶۱۰۰۰۰ ریال‬‏‫:‏‫دوره‬‬‬‏‫: ‭978-964-530-480-3‮‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‬‬‏‫: ‭978-964-530-478-0‮‬‬‬ ؛ ‏‫ج.۲‬‬‬‏‫: ‭978-964-530-479-7‮‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : نقاشی ایرانی -- تاریخ
‏موضوع : نقاشان ایرانی
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭ND۹۸۰‏‫‬‮‭/آ۴ن۸ ۱۳۹۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۷۵۹/۹۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۵‎۰‎۱‎۴‎۳
 
   آدرس ثابت  نگارگری ایران ( پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران )
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۵۶۴ ‬
‪ ۱۷۷۰۳۲۵ ‬
۱
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۳۰۳۵۶۵ ‬
‪ ‏۶۳-۱۶۶۱۲۰ ‬
۲
۵
۱۳۹۵
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۲۷۸۴ ‬
‪ ۱۲۷۱۹۴۳ ‬
۱
۱
۱۳۸۹
۱
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۷۹۲۷۸۵ ‬
‪ ‏‫‬‮‭ND۹۸۰ ‏‫‬‮‭/آ۴ن۸ ۱۳۹۲ ‬
۱
۲
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
تالار علوم اجتماعی و هنر
‪ ۱۷۹۲۷۸۶ ‬
‪ ‏‫‬‮‭ND۹۸۰ ‏‫‬‮‭/آ۴ن۸ ۱۳۸۹ ‬
۲
۱
۱۳۸۹
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۹۲۷۸۷ ‬
‪ ۱۲۷۲۱۴۰ ‬
۲
۲
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۴۹۷۱۰۷ ‬
‪ ۶۳-۱۷۲۴۴۰ ‬
۱
۳
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۷۱۰۸ ‬
‪ ۱۵۹۷۸۵۵ ‬
۱
۴
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۷۱۰۹ ‬
‪ ۱۵۹۷۸۶۲ ‬
۲
۳
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۹۷۱۱۰ ‬
‪ ۱۵۹۷۸۵۶ ‬
۲
۴
۱۳۹۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh