‏‫م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌( م‍ف‍اه‍ی‍م‌، نظریه‌ها و ک‍ارب‍رده‍ا)‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : کینیکی، آنجلو
Kiniki, Angelo
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌( م‍ف‍اه‍ی‍م‌، نظریه‌ها و ک‍ارب‍رده‍ا)‬‏‫/ آن‍ج‍ل‍و ک‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌، راب‍رت‌ ک‍ری‍ت‍ن‍ر‬‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌‌اک‍ب‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍ف‍رزاده‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: برایند پویش‬‏‫، ۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۰۰ ص‌.‬‬‏‫: مصور، ج‍دول‌، نمودار.‬
‏شابک : ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال‬‬978-600-6090-09-2 ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال(‌چاپ اول)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا( چاپ چهارم)
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭Organizatioal behavior , 2008.‬‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Robert Kreitner, Angelo Kinicki. Management of organizatinal behavior‭ ... .‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ اول:۱۳۹۰.‬
‏يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۹( فیپا).
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۹۰- ۱۳۹۹ تجدیدچاپ شده است.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۵۹۷] - ۶۰۰.
‏موضوع : رفتار سازمانی
‏موضوع : مدیریت
‏شناسه افزوده : کریتنر، رابرت
‏شناسه افزوده : Kreitner, Robert
‏شناسه افزوده : ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ‏‫۱۳۲۱ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : صفرزاده، حسین، ‏‫۱۳۵۴ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭HD۵۸/۷‭‮‬‏‫‭/ک‌۹۷م‌۴ ۱۳۹۰‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۵۸/۳‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۱‎۳‎۸‎۴‎۹‎۹
 
   آدرس ثابت  ‏‫م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌( م‍ف‍اه‍ی‍م‌، نظریه‌ها و ک‍ارب‍رده‍ا)‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۷۸۰۱۸۵ ‬
‪ ۱۸۹۷۷۴۲ ‬
۱
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۰۱۸۶ ‬
‪ ۱۰۰۱۰۵۵ ‬
۲
۱۳۹۰
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۴۵۴ ‬
‪ ۱۰۷۴۵۷۴ ‬
۳
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۶۰۴۵۵ ‬
‪ ۱۰۷۴۵۷۳ ‬
۴
۱۳۹۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۲ ‬
‪ ۱۶۰۵۳۱۸ ‬
۵
۱۳۹۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۳ ‬
‪ ۱۶۰۵۳۱۹ ‬
۶
۱۳۹۳
۱۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۴ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۲ ‬
۷
۱۳۹۳
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۵ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۳ ‬
۸
۱۳۹۳
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۶ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۱ ‬
۹
۱۳۹۳
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۷ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۹ ‬
۱۰
۱۳۹۳
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۸ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۷ ‬
۱۱
۱۳۹۳
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۷۹ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۵ ‬
۱۲
۱۳۹۳
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۰ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۰ ‬
۱۳
۱۳۹۳
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۱ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۸ ‬
۱۴
۱۳۹۳
۱۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۲ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۶ ‬
۱۵
۱۳۹۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۳ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۷۴ ‬
۱۶
۱۳۹۳
۱۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۴ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۷ ‬
۱۷
۱۳۹۳
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۵ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۸ ‬
۱۸
۱۳۹۳
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۶ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۴ ‬
۱۹
۱۳۹۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۷ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۲ ‬
۲۰
۱۳۹۳
‏‫۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۸ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۹ ‬
۲۱
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۸۹ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۶ ‬
۲۲
۱۳۹۳
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۹۰ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۵ ‬
۲۳
۱۳۹۳
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۷۱۹۱ ‬
‪ ۱۶۰۲۵۸۳ ‬
۲۴
۱۳۹۳
۱۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh