‏‫ت‍م‍دن‌ و م‍لال‍ت‌ه‍ای‌ آن‌‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍روی‍د، زی‍گ‍م‍ون‍د، ‏‫۱۸۵۶ - ‏۱۹۳۹م.
Freud, Sigmund
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ت‍م‍دن‌ و م‍لال‍ت‌ه‍ای‌ آن‌‬‏‫/ زی‍گ‍م‍ون‍د ف‍روی‍د‬‏‫؛ مترجم م‍ح‍م‍د م‍ب‍ش‍ری‌.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬‏‫: انتشارات ماهی‬‏‫‏‏، ۱۳۸۷.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۲۱ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-7948-34-0 :‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ سوم‬‏‫‭964-7948-34-4 :‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال (چاپ ششم)‬
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭Unbehagen in der kultur = Civilization on dits discontents.
‏يادداشت : چاپ قبلی: ماهی، ۱۳۸۳ ( با فروست).
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‌ حاضر ق‍ب‍لا ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "ن‍اخ‍رس‍ن‍دی‌ه‍ای‌ ت‍م‍دن‌ (ن‍اخ‍وش‍ای‍ن‍ده‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌)" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ی‍د م‍ه‍رگ‍ان‌ ت‍وس‍ط ن‍ش‍ر گ‍ام‌ ن‍و در س‍ال‌ ۱۳۸۲ منتشر شده است.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۵.‬
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏يادداشت : ‏‫چاپ ششم: پاییز ۱۳۹۲.‬
‏عنوان دیگر : ن‍اخ‍رس‍ن‍دی‌ه‍ای‌ ت‍م‍دن‌.
‏عنوان دیگر : ن‍اخ‍وش‍ای‍ن‍ده‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‌.
‏موضوع : روانکاوی و فرهنگ
‏موضوع : تمدن
‏شناسه افزوده : مبشری، محمد، ‏‫۱۳۳۴ -‏، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BF۱۷۳‭‮‬‏‫‭‭/ف۴۸ن۲ ۱۳۸۷‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۱۵۰/۱۹۵۲‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۲‎۰‎۸‎۹‎۷‎۷‎۹‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫ت‍م‍دن‌ و م‍لال‍ت‌ه‍ای‌ آن‌‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۳۹۱۰ ‬
‪ ۹۵۶۱۳۰ ‬
۲
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۹۳۹۱۱ ‬
‪ ۹۶۱۲۴۰ ‬
۳
۱۳۸۵
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۳۰۶۱ ‬
‪ ۹۴۵۰۶۷ ‬
۱
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۳۰۶۲ ‬
‪ ۹۷۹۰۶۶ ‬
۴
۱۳۸۷
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۱۸۱۴ ‬
‪ ۱۲۵۷۷۹۷ ‬
۵
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۱۸۱۵ ‬
‪ ۱۲۵۷۷۹۶ ‬
۶
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۹۴۹۰ ‬
‪ ۱۵۵۲۷۴۲ ‬
۸
۱۳۹۲
۶
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh