پژوهش‌های علوم دامی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : پژوهش‌های علوم دامی[پیایند: مجله]
‏مشخصات نشر : تبریز: دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، ۱۳۸۹ -
‏فاصله انتشار : فصلي
‏شاپا : 2008-5125
‏يادداشت : علمی- پژوهشی
فهرست‌نویسی بر اساس جلد۴/۲۰ شماره۱ بهار و تابستان۱۳۸۹
‏يادداشت : صاحب امتیاز: دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سردبیر: اکبر تقی‌زاده
‏يادداشت : کتابنامه
‏نمایه ها، چکیده ها و منابع... : چکیده مقالات به زبان انگلیسی
فهرست مندرجات به زبان انگلیسی
‏عنوان به زبان دیگر : Journal of Animal Science Researches
‏نشریه مادر : دانش کشاورزی
‏موضوع : دامپزشکی -- ایران -- تحقیق -- نشریات ادواری
‏شناسه افزوده : ت‍ق‍ی‌زاده‌، اک‍ب‍ر‏‫،-۱۳۵۰‏، سردبیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه تبریز. دانشکده کشاورزی، صاحب‌امتیاز
‏رده بندی کنگره : ‏‫SF۶۰۴‍‬
‏رده بندی د... : ‏‫۶۳۶/۰۸۹۰۵‍‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۷۱۸۲۴
‏دسترسی و محل الکترونیکی : asci_tu@tabrizu.ac.ir
‏زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
‏زبان خلاصه يا چکيده اثر : انگلیسی
‏زبان فهرست مندرجات : انگلیسی
‏زبان صفحه عنوان در صورتي که به زباني غير از... : انگلیسی
 
   آدرس ثابت  پژوهش‌های علوم دامی
بعد  قبل     
 
محل نگهداری  شناسه بازیابی  سال موجودی بارکد
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۹۲۹۹۳ ‪ ۱۳۸۹
ش۱-۲(بهار-زمستان)
‪ 3783948
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۶۴۲۶۴ ‪ ۱۳۹۰
ج۲۱: ش۳(زمستان)
‪ 6411825
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۲۰۸ ‪ ۱۳۹۶
ج۲۷: ش۱(بهار)
‪ 7679804
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۲۰۹ ‪ ۱۳۹۷
ج۲۸: ش۲(تابستان)
‪ 7679803
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۲۱۰ ‪ ۱۳۹۵
ج۲۶: ش۳(پاییز)
‪ 7679802
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۲۱۱ ‪ ۱۳۹۶
ج۲۷: ش۴(زمستان)
‪ 7679801
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۲۲۱ ‪ ۱۳۹۶
ج۲۷: ش۲(تابستان)
‪ 7679791
مخزن پیایندها۲ ‪ ۹۲-۱۹۳۲۲۲ ‪ ۱۳۹۷
ج۲۸: ش۲(تابستان)
‪ 7679790
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh