آف‍ری‍ن‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ع‍م‍اری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ل‍ن‍گ‌، ‏‫ج‍ان‌ تی.‬، ‏‫۱۹۳۸ - ‏ م‌.
lang, Jon T.
‏عنوان و نام پديدآور : آف‍ری‍ن‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ع‍م‍اری‌: ن‍ق‍ش‌ ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ در طراح‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط/ ج‍ان‌ ل‍ن‍گ‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ع‍ی‍ن‍ی‌ف‍ر.
‏وضعيت ويراست : [ویراست؟].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : بیست و پنج، ۳۰۱ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار؛ ۲۲ × ۲۹ س‌م.
‏فروست : انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ ۲۵۵۷.
‏شابک : ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫‭978-964-03-5991-4 :‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ ریال(چاپ ششم)‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‭Creating architectural theory: the role of the behavioral sciences in environmental design.‬
‏يادداشت : چاپ چهارم.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۹۱.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : معماری -- طراحی -- جنبه‌های روانشناسی
‏موضوع : معماری -- عوامل انسانی
‏موضوع : روان‌شناسی محیط‌زیست
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍ن‍ی‌ف‍ر، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ‏‫۱۳۳۷ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭NA۲۷۵۰‏‫‬‭‭/ل۹آ۷ ۱۳۸۸ ‮الف‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۷۲۹/۰۱۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭۲۰۵۷۶۶۱
 
   آدرس ثابت  آف‍ری‍ن‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ع‍م‍اری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۶۵۹۶۵ ‬
‪ ۹۵۲۰۲۱ ‬
۱
۱۳۸۸
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۶۵۹۶۶ ‬
‪ ۱۰۸۷۲۴۲ ‬
۲
۱۳۸۸
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۳۰۰۱۷۹ ‬
‪ ۶۳-۱۷۲۵۴۴ ‬
۳
۱۳۹۱
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۰۱۸۰ ‬
‪ ۱۴۹۳۵۸۵ ‬
۴
۱۳۹۱
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۱۶۴۵ ‬
‪ ۱۶۶۵۲۹۴ ‬
۵
۱۳۹۳
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh