بررسی فقهی، حقوقی دیه در بیمه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۳۰۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۲۰۳۸۶۳۳‬‬‬‬
‏پدیدآور : کهزادیان، فریدون
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی فقهی، حقوقی دیه در بیمه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ مولف فریدون کهزادیان؛ استاد راهنما حمید مسجدسرائی؛ استاد مشاور حسن مبینی‌سوچلمائی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۸.‬‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده الهیات و علوم اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۸.‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج،۱۲۷ورق.‬‬‬‬
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : م‍س‍ج‍دس‍رائ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ‏‫۱۳۵۲ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : مبینی سوچلمایی، حسن، ‏‫۱۳۴۳ -‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : دی‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ه‍ا
ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. دانشکده الهیات و علوم اسلامی. گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
 
   آدرس ثابت  بررسی فقهی، حقوقی دیه در بیمه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh