ج‍ه‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ جلالی، سیدم‍ح‍م‍درض‍ا، ‏‫۱۳۲۴ - ‏
‏عنوان قراردادی : ج‍ه‍اد الام‍ام‌ ال‍س‍ج‍اد. فارسی
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ه‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ / م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ج‍لال‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍وس‍ی‌ دان‍ش‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌: آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات‏‫، ۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۴۷ ص.‬‬
‏شابک : ‏‫۴۱۵۰۰ ریال‬‏‫ : 978-964-444-583-5‬
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۳۵] - ۳۴۷؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌‏‫ ‏‫(ع)‬‬‬، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌، ‏‫۳۸ -‏‏ ۹۴ق.‏‬‏‬ -- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : دان‍ش‌، م‍وس‍ی‌،‏‫ ۱۳۳۷ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : بنیاد پژوهش‌های اسلامی
‏شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. موسسه چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭BP۴۳‭/ح‌۴۵ج‌۹۰۴۱ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۹۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۲‎۵‎۹‎۳‎۳
 
   آدرس ثابت  ج‍ه‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۴۸۵۳۸۱ ‬
‪ ‬
۱
۱۳۹۳
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh