اسیر کوچک
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : اسیر کوچک/ نوشته ی مریم صباغ زاده ایرانی ؛ سروده ی افشین علا ؛ تصویرگر حمید رضا بیدقی.
‏مشخصات نشر : تهران: موسسه فرهنگی برهان مدرسه، ۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : [۱۸]ص.؛۱۸×۱۷س.م
‏فروست : کودکان عاشورا
‏وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت)
‏يادداشت : چاپ دوم:۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ سوم
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۰‎۱‎۰‎۵‎۵‎۷
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : اطلاعات ثبت و ناقص
 
   آدرس ثابت  اسیر کوچک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۴۶۸ ‬
‪ ۶۳-۱۲۶۹۸۰ ‬
۳
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۳۷۶۴۱ ‬
‪ ۱۲-۱۶۴۵۲۹ ‬
۲۵
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۳۷۶۴۲ ‬
‪ ۱۲-۱۶۳۴۳۲ ‬
۲۶
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۳۷۶۴۳ ‬
‪ ۱۲-۱۶۳۴۳۰ ‬
۱۲
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۸۳۷۶۴۴ ‬
‪ ۱۲-۱۶۳۴۳۱ ‬
۱۳
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۹۹۳۴۳۵ ‬
‪ ۱۲-۱۴۱۷۵۰ ‬
۱۰
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۹۹۳۴۳۶ ‬
‪ ۱۲-۱۶۲۲۲۲ ‬
۱۱
۱۳۸۵
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۲۳۹۰۰۱ ‬
‪ ۱۲-۷۸۱۵۶ ‬
۴
۱۳۸۳
۱
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۰۳۴۷۰ ‬
‪ ۱۲-۸۶۱۲۵ ‬
۷
۸۵
۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۴۴۷۲۴ ‬
‪ ۱۲-۱۳۴۹۹۱ ‬
۱
۱۳۸۸
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۴۴۷۲۵ ‬
‪ ۱۲-۱۲۹۵۵۹ ‬
۲
۱۳۸۸
۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۴۷۱۶۸۲ ‬
‪ ۱۲-۱۱۸۳۵۹ ‬
۵
۱۳۹۰
۴
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۴۷۱۶۸۳ ‬
‪ ۱۲-۱۱۸۳۶۰ ‬
۶
۱۳۹۰
۴
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۲۰۴۳۶۲۷ ‬
‪ ۱۲-۱۲۳۹۰۴ ‬
۸
۱۳۹۰
۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۲۰۴۳۶۲۸ ‬
‪ ۱۲-۱۲۳۹۰۳ ‬
۹
۱۳۹۰
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh