م‍ن‍ت‍ق‍ی‌ ال‍ج‍م‍ان‌ ف‍ی‌ الاح‍ادی‍ث‌ ال‍ص‍ح‍اح‌ و ال‍ح‍س‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏مرکز نگهدارنده نسخه : کتابخانه ملی
‏شماره بازیابی نسخه : ۵-۸۷۰۴
‏شماره هاي شناسايي دیگر : ۳۴۲
‏سرشناسه : اب‍ن‌ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌، ۹۵۹ - ق‌۱۰۱۱
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍ت‍ق‍ی‌ ال‍ج‍م‍ان‌ ف‍ی‌ الاح‍ادی‍ث‌ ال‍ص‍ح‍اح‌ و ال‍ح‍س‍ان‌[نسخه خطی]ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌
‏وضعیت استنساخ : ،سلخ محرم ۱۰۸۵ق.
‏آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:افتاده... الحسان و له کا... الفضیله جمعا بنیه .. خبر زراره... بسم الله الرحمن الرحیم رب وفق لاتمامه یا کریم کتاب الزکوة... بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الصیام محمد بن علی بن الحسین رضی الله عنه عن...
انجام:... روی الذی قبله باسناده عن محمد بن یعقوب بسایر السند محمد بن الحسن عن ابیه عن سعد بن عبدالله...حرمه الله و من اکثر ذکر الموت احبه الله قال الجوهری العس القدح العظیم.... قال سالته عن المعتکف یاتی اهله فقال لا یاتی امراته لیلا و لا نهارا و هو معتکف... یدفن شعره فی فسطاطه بمنی و یقول کانوا یستحیون ذلک قال و کان ابو عبدالله ... افتاده.
انجامه:تم کتاب الزکوة و توابعها من کتاب منتقی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان فی سلخ محرم الحرام سنه ۱۰۸۵.تم کتاب الصیام و الاعتکاف من کتاب منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان و الحمدلله رب العالمین تم.
‏مشخصات ظاهري : ۳۷۰صفحه٬ ۲۳سطر ٬ اندازه سطرها:۹۰×۱۹۵.:راده گذاری.؛قطع:۱۷۰×۲۹۰.
‏يادداشت مشخصات ظاهری : خ‍ط: ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌
نوع کاغذ:فرنگی٬ شکری و نخودی٬ آهار و مهره.
نوع و تز ئینات جلد:فاقد جلد.
‏معرفی نسخه : مؤلف اخ‍ب‍ار و اح‍ادی‍ث‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ت‍ض‍م‍ن‌ اح‍ک‍ام‌ ش‍رع‍ی‍ه‌ م‍ت‍داول‌ در ک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ب‍وده‌ و در ک‍ت‍ب‌ ارب‍ع‍ه‌ م‍وج‍ود ب‍وده‌ و م‍ت‍ص‍ف‌ ب‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از دو وص‍ف‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ و ح‍س‍ن‌ ب‍وده‌ را در ک‍ت‍اب‌ ح‍اض‍ر ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ اب‍واب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ ن‍م‍وده‌، و در م‍ق‍دم‍ه‌ آن‌ ف‍وائ‍د دوازده‌گ‍ان‍ه‌ رج‍ال‍ی‌ را ن‍گ‍اش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌ . نسخه حاضر شامل کتاب الصلوة (ص۱-۲۳۰) و کتاب الزکوة ( ص۲۳۲-۳۰۱)و کتاب الصیام (ص ۳۰۲- ۳۶۶) است. در انتها ۲ صفحه از کتاب حج بدون آغاز آمده است.
‏یاداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:مهر بیضوی اهدایی خاندان حاج شیخ جعفر شوشتری در صفحات(۱۳و۱۵و۱۷) و ۵۹ و ۳۶۴ و ۳۷۰. دو مهر بیضوی با سجع « الله یا نبی ادرکنی » در صفحات ۲۳۱ و ۳۶۴.
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
کتاب فاقد جلد است . ابتدا و انتهای کتاب افتادگی دارد. صفحات ۱-۱۳ به شدت آسیب دیده هستند و بیش از نیمی از هر صفحه از بین رفته است در اوراق آثار لکه و رطوبت و آفت زدگی مشاهده می شود.
‏يادداشت کلی : زبان:عربی.
‏منابع اثر، نمايه ها، چکيده ها : ذری‍ع‍ه‌ (۵: ۲۳)، م‍ج‍ل‍س (۷: ۳۷۳)٬ م‍رع‍ش‍ی‌ (۳: ۳۵۳).
‏منبع تهیه : مجموعه شوشتری.
‏عنوانهای ديگر : منتقی الجمان.
‏موضوع : احادیث شیعه -- قرن‏‫ ۱۰ق.‏‬
احادیث احکام -- قرن۱۰ق.
‏شناسه افزوده : شوشتری٬ جعفر(خاندان)٬ اهدا کننده.
 
   آدرس ثابت  م‍ن‍ت‍ق‍ی‌ ال‍ج‍م‍ان‌ ف‍ی‌ الاح‍ادی‍ث‌ ال‍ص‍ح‍اح‌ و ال‍ح‍س‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابهای خطی
‪ ۵-۸۷۰۴ ‬
‪ ۵-۸۷۰۴ ‬
۱
۱۰۸۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh