شخصیت و قیام زید‌بن‌علی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رض‍وی اردک‍ان‍ی‌، اب‍وف‍اض‍ل‌، ‏‫۱۳۲۸ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : شخصیت و قیام زید‌بن‌علی/ نوشته ابوفاضل رضوی‌اردکانی‌شیرازی.
‏مشخصات نشر : تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی‏‫، ۱۳۶۱.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۶۱۶] ص.‬
‏فروست : مجموعه علوم و معارف اسلامی.
‏شابک : ‏‫۳۰۰ ریال‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دیگر: : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۷۵( ۴۷۲ص.).
‏يادداشت : عنوان عطف: زید‌بن علی.
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان عطف : زید‌بن علی.
‏موضوع : زی‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ۷۹ - ۱۲۲ق‌.
‏موضوع : اسلام -- تاریخ -- ۴۱-۱۳۲ق.
‏موضوع : Islam‪ -- History‪ -- 661-750.
‏موضوع : زیدیه -- سرگذشتنامه
‏موضوع : Zaydiyah -- ‌Biography
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و آموزش عالی. مرکز انتشارات علمی و فرهنگی
‏شناسه افزوده : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
‏رده بندی کنگره : ‏‫BP۵۶/۲‭‭‬ /ز۹‏‫‬‭ر۶ ۱۳۶۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۹۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۹‎۴‎۷‎۷‎۹
 
   آدرس ثابت  شخصیت و قیام زید‌بن‌علی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۱۴۳۷۱۴ ‬
‪ ۱۴۷۵۳۰۸ ‬
۴
۱۳۶۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۳۶۸۵۳ ‬
‪ ۱۰۲۹۲۰۵ ‬
۱
۱۳۶۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۸۱۱۰۵ ‬
‪ ۹۶۵۷۳۶ ‬
۲
۱۳۶۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh