آینه در کربلاست
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍د‌رض‍ا،‏‫ ۱۳۳۳ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : آینه در کربلاست : پژوهش و نگارشی نو در باز شناخت نهضت عاشورا/ محمدرضا سنگری.
‏مشخصات نشر : تهران: قدیانی، ‏‫‏۱۳۸۹.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۸۱۵] ص.‬
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰۰ ریال ( چاپ اول )‬‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫‭‫‭978-964-536-726-6:‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ریال(چاپ سوم)‬ ؛ ‏‫‬‏۲۶۰۰۰۰ ریال (چاپ ششم)
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم)
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : چاپ اول و سوم : ۱۳۸۹.
‏يادداشت : ‏‫‬‏چاپ ششم: ۱۳۹۲.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۷۸۳- ۸۱۵].
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق.‏‬
‏موضوع : ‏‫واقعه کربلا، ۶۱ق -- تاثیر
‏موضوع : عاشورا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭BP۴۱/۵‏‫‬‭‭/س۹آ۹ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۲۹۷/۹۵۳۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۶‎۸‎۸‎۱‎۳
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  آینه در کربلاست
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۰۸۱۶ ‬
‪ ۶۳-۱۳۱۱۷۰ ‬
۳
۱۳۸۹
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۴۷۶۹ ‬
‪ ۶۳-۱۳۵۱۹۴ ‬
۷
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۲۸۷۱۹ ‬
‪ ۱۵۶۳۶۵۰ ‬
۴
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۲۸۷۲۰ ‬
‪ ۹۳۱۱۶۱ ‬
۵
۱۳۸۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۴۰۰۳۸۷ ‬
‪ ۲۲۴۳۴۱۵ ‬
۱
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۰۰۳۸۸ ‬
‪ ۸۹۳۳۸۳ ‬
۲
۱۳۸۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۰۴۵۳ ‬
‪ ۹۵۷۶۸۱ ‬
۸
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۹۹۱۴ ‬
‪ ۹۵۷۹۰۶ ‬
۶
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۳۹۹۱۵ ‬
‪ ۹۵۷۹۰۵ ‬
۹
۱۳۸۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۴۱۵۵ ‬
‪ ۱۲۲۳۱۴۹ ‬
۱۰
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۵۴۱۵۶ ‬
‪ ۱۲۲۳۱۵۰ ‬
۱۱
۱۳۹۰
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۳۸۷۳ ‬
‪ ۱۲۳۲۸۹۱ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۸۹۳۸۷۴ ‬
‪ ۱۲۳۲۸۹۲ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۵۲۴۵ ‬
‪ ۱۵۰۴۲۱۶ ‬
۱۴
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۵۲۴۶ ‬
‪ ۱۵۰۴۱۰۲ ‬
۱۵
۱۳۹۲
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۸۲۵۶ ‬
‪ ۱۶۰۲۶۵۵ ‬
۱۶
۱۳۹۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۲۸۲۵۷ ‬
‪ ۱۶۰۲۶۵۶ ‬
۱۷
۱۳۹۳
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh