‏‫بررسی پزشکی تدافعی در میان رشته تخصصی پرخطر پزشکی در استان ‏خراسان رضوی، شهرستان مشهد در سال ۱۳۸۷(از منظر جرم‌شناسی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۲۰۹۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۱۹۴۴۰۷۸
‏پدیدآور : اربابی، حسین
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫بررسی پزشکی تدافعی در میان رشته تخصصی پرخطر پزشکی در استان ‏خراسان رضوی، شهرستان مشهد در سال ۱۳۸۷(از منظر جرم‌شناسی)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حسین اربابی ؛ استاد راهنما عباس نظیفی ؛ استاد مشاور فریده مرادی‌مقدم.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۸.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، مرکز تهران، دانشکده الهیات و علوم انسانی، گروه علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ه‍‏، ۱۱۶، XLVII ورق: جدول، پرسشنامه.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏شناسه افزوده : نظیفی، عباس، ‏‫۱۳۳۵ - ‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : مرادی مقدم، فریده، استاد مشاور
‏توصیفگر : ج‍رم‌ش‍ن‍اس‍ی‌
پزشکی تدافعی
Defensive medicine
‏توصیفگر : خراسان رضوی
مشهد
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور. دانشکده الهیات و علوم انسانی. گروه علمی حقوق جزا و جرم‌شناسی.
 
   آدرس ثابت  ‏‫بررسی پزشکی تدافعی در میان رشته تخصصی پرخطر پزشکی در استان ‏خراسان رضوی، شهرستان مشهد در سال ۱۳۸۷(از منظر جرم‌شناسی)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh