پیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ب‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۴ -، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : پیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی / مقدمه ، انتخاب و تعلیقات مهدی محبتی.
‏مشخصات نشر : تهران : هرمس‏‫ ، ‏‫‏‏۱۳۸۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج.‏‫؛ ۱۳ × ۲۱ س‌م.‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫ج.۱‬‏‫ : ‏‫‬‭978-964-363-641-8‬ ؛ ‏‫۱۳۰۰۰۰ ریال(ج.۱، چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال‬‬: ‏‫ج.۲‬‏‫ :‏ ‫‭‭‭978-964-363-642-5‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال(ج.۲، چاپ دوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ج.۱(چاپ دوم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۲(چاپ دوم: ۱۳۹۲).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ سوم: ۱۴۰۰).
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ چهارم: ۱۴۰۰).
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم: ۱۴۰۰).
‏یادداشت : کتابنامه.
‏مندرجات : ج.۱.متون منظوم فارسی.ج.۲.متون منثور فارسی.
‏موضوع : ادبیات عرفانی فارسی -- مجموعه‌ها
Sufi literature, Persian -- Collections
شعر عرفانی فارسی -- مجموعه‌ها
Sufi poetry, Persian -- Collections
داستان‌های عرفانی فارسی -- مجموعه‌ها
*Sufi fiction, Persian -- Collections
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۴۰۰۳‏‫‭‭/م۲۶پ۹۷ ۱۳۸۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۰/۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۹‎۰‎۳‎۷‎۵‎۰
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  پیمانه‌های بی‌پایان: قصه‌های کوتاه ادبیات عرفانی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۱۹۷۹ ‬
‪ ۶۳-۱۳۲۰۳۴ ‬
۲
۵
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۱۹۸۰ ‬
‪ ۶۳-۱۵۲۳۴۸ ‬
۱
۶
۱۳۸۹
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۵۰۶۷ ‬
‪ ۶۳-۵۶۳۱۱ ‬
۲
۱
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۲۸۳۶ ‬
‪ ۱۴۱۹۳۲۱ ‬
۱
۱۱
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۲۸۴۰ ‬
‪ ۱۴۱۹۳۲۰ ‬
۲
۶
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۲۸۴۱ ‬
‪ ۱۴۱۹۲۹۹ ‬
۲
۹
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۲۹۳۵ ‬
‪ ۱۹۹۵۲۸۰ ‬
۲
۱۰
۱۳۹۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۰۰۳۸ ‬
‪ ۲۰۴۲۵۶۷ ‬
۱
۳
۱۳۹۶
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۴۵۴۳۸ ‬
‪ ‏‫۲۴۵۱۰۲۰ ‬
۱
۴
۱۴۰۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۴۵۴۵۸ ‬
‪ ‏‫۲۴۵۱۰۱۹ ‬
۲
۲
۱۴۰۰
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh