سیر‌الملوک
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ظام‌ال‍م‍ل‍ک‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۴۰۸-۴۸۵ق‌.
‏عنوان قراردادی : سیاست‌نامه
‏عنوان و نام پديدآور : سیر‌الملوک: (سیاست‌نامه)/ تالیف نظام‌الملک(ابو‌علی حسن‌طوسی)؛ به‌ اهتمام هیوبرت دارک.
‏مشخصات نشر : تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏‫، ۱۳۴۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۱، ۳۸۶، VIIIص.‬
‏فروست : بنگاه ترجمه و نشر کتاب‏‫؛ ۱۳۳‬. مجموعه متون فارسی‏‫؛ ۸‬/ زیر نظر احسان یار‌شاطر.
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگليسي:Nizam AL-Mulk. Siyar Al - Muluk also known as Siyasat - nama‬
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. [۲۸]-۳۱.
‏یادداشت : نمايه.
‏موضوع : کشورداری -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : پادشاهی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴
‏موضوع : نثر فارسی-- ‏‫ قرن ۵ق.‏
‏شناسه افزوده : دارک‌، ه‍ی‍وب‍رت‌، ‏‫۱۹۱۹ - م‌.‏‬، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ی‍ارش‍اطر، اح‍س‍ان‌، ۱۲۹۹-
‏شناسه افزوده : بنگاه ترجمه و نشر کتاب
‏رده بندی کنگره : ‏‫JC۴۹‭‏‫‭/ن۶س۹ ۱۳۴۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫۳۲۰/۱‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۰۰۳۸۲
 
   آدرس ثابت  سیر‌الملوک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۳۴۳ ‬
‪ JC۴۹ /ن۶س۹ ‬
۲
۱۳۵۵
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۳۹۲۳۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۰۱۶ ‬
۳
۱۳۴۰
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۸۱۲۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۴۶۵ ‬
۴
۱۳۵۵
۳
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۶۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۷۶۷ ‬
۵
۱۳۴۰
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۸۲۰۶۵۹ ‬
‪ ۱۰۱-۱۳۷۵۹ ‬
۱
۱۳۴۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۹۵۶۳۷ ‬
‪ ۱۹۶۳۶۸۹ ‬
۶
۱۳۴۰
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh