مبانی اقتصاد اسلامی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : مبانی اقتصاد اسلامی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
‏مشخصات نشر : تهران: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی‏‫، ۱۳۸۸.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫بیست، ۵۲۰ ص.‭‬
‏فروست : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا( سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ ۵۵.اقتصاد؛ ۴.
‏شابک : ‏‫۵۱۵۰۰ ریال‭‬‏‫‭978-964-459-055-9 : ؛ ‏‫۱۲۵۰۰۰ریال (چاپ هفتم)‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: The principles of islamic economy: the research institute‭‬‭‬‭‬‭ of...
‏يادداشت : چاپ پنجم.
‏يادداشت : چاپ هفتم: پاییز ۱۳۹۲.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. [۵۱۷] -۵۲۰ ؛ همچنین به صورت زیرنویس.
‏موضوع : اسلام و اقتصاد
‏شناسه افزوده : پژوهشکده حوزه و دانشگاه
‏شناسه افزوده : ‏‫سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها‏‫ (سمت)‏‫. مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۲۳۰/۲‏‫‭/م۲ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۴۸۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۷‎۷‎۶‎۵‎۵
 
   آدرس ثابت  مبانی اقتصاد اسلامی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۱۰۰۶ ‬
‪ ۱۲۸۰۱۲۸ ‬
۱
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۱۰۰۷ ‬
‪ ۱۲۸۰۱۲۹ ‬
۲
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۲۳۳۳۲ ‬
‪ ۲۲۴۲۵۱۴ ‬
۳
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۲۳۳۳۳ ‬
‪ ۱۵۲۳۴۴۷ ‬
۴
۱۳۹۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۷۴۲۱ ‬
‪ ۱۶۰۵۱۲۸ ‬
۵
۱۳۹۳
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۴۷۴۲۲ ‬
‪ ۱۶۰۵۱۲۹ ‬
۶
۱۳۹۳
۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh