ترجمه فصول پانزده و شانزده کتاب‌التجارة از کتاب مختلف‌الشیعه تألیف علامه حلی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۲۴۰۳
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۹۴۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۱۸۱۹۲۸۸
‏پدیدآور : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ترجمه فصول پانزده و شانزده کتاب‌التجارة از کتاب مختلف‌الشیعه تألیف علامه حلی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/علامه حلی؛ ترجمه ابوالقاسم مدرسی‌شاهرود؛ به راهنمایی محمد مشکوه.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی): قضائی
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۳۷.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۳۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ه، ۶۳ ورق.
‏شناسه افزوده : م‍ش‍ک‍وة، سیدم‍ح‍م‍د، ‏‫۱۳۰۶‏-‏۱۳۸۸.‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : مدرسی‌شاهرود، ابوالقاسم، مترجم
‏توصیفگر : ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ‏‫۶۴۸ - ‏۷۲۶ق.‬
‏توصیفگر : کتاب مختلف الشیعه فی احکام الشریعه
‏توصیفگر : ت‍ج‍ارت‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
 
   آدرس ثابت  ترجمه فصول پانزده و شانزده کتاب‌التجارة از کتاب مختلف‌الشیعه تألیف علامه حلی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh