‏‫اجاره از کتاب ریاض (شرح کبیر)‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۹۲۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۱۸۱۲۷۳۳‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‮‬‮‬
‏پدیدآور : کوزه‌گری، حاجی
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫اجاره از کتاب ریاض (شرح کبیر)‬[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ ترجمه حاجی کوزه‌گری؛ به راهنمائی محمد سنگلجی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناس): قضائی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‬‏، ۱۳۳۶.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۳۶.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏و، ۷۹ ورق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شناسه افزوده : س‍ن‍گ‍ل‍ج‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۷۶ - ‏۱۳۵۹.‏‬، استاد‌ راهنما
‏توصیفگر : م‍ح‍ق‍ق‌ ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ‏‫۶۰۲ - ۶۷۶ق‌.‏‬
‏توصیفگر : النافع فی مختصرالشرایع
ریاض المسایل فی تحقیق الاحکام بالدلایل
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ق‍ه‌
قرن ۷ق.
شرح
اج‍اره‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
 
   آدرس ثابت  ‏‫اجاره از کتاب ریاض (شرح کبیر)‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن منابع غیر کتابی
‪ ۵۱-۴۹۲۷۱ ‬
‪ ۵۱-۴۹۲۷۱ ‬
۱
۱۳۳۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh