شخصیت پیغمبر بزرگ اسلام و علل پیشرفت قوانین اسلام در دنیا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۹۲۶۹
‏شماره بازیابی : ۵۱-۸۱۰۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۱۸۱۲۷۰۳‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏پدیدآور : ارجمند،‌ مسعود
‏عنوان و نام پديدآور : شخصیت پیغمبر بزرگ اسلام و علل پیشرفت قوانین اسلام در دنیا[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مسعود ارجمند.؛ رئیس هیئت قضات شهابی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : [کارشناسی]: سیاسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۳۴.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۳۴.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۷۵ ورق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود‏‫، ۱۲۸۲ - ۱۳۶۵.‬، استاد‌ راهنما
‏توصیفگر : م‍ح‍م‍د(ص)، پیامبر اسلام، ‏‫۵۳ قبل از هجرت -‏ ۱۱ق.‬
‏توصیفگر : س‍رگ‍ذش‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ردی‌
ع‍ص‍ر ن‍ب‍وت‌
زندگی سیاسی
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
 
   آدرس ثابت  شخصیت پیغمبر بزرگ اسلام و علل پیشرفت قوانین اسلام در دنیا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن منابع غیر کتابی
‪ ۵۱-۴۹۲۶۹ ‬
‪ ۵۱-۴۹۲۶۹ ‬
۱
۱۳۳۴
۱
 
مخزن منابع غیر کتابی
‪ ۵۱-۸۱۰۶۱ ‬
‪ ۵۱-۸۱۰۶۱ ‬
۲
۱۳۳۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh