ترجمه فصل اجاره از کتاب مبسوط شیخ‌طوسی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۹۲۶۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‏۱۸۱۲۶۹۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏پدیدآور : تمدن، ابراهیم
‏عنوان و نام پديدآور : ترجمه فصل اجاره از کتاب مبسوط شیخ‌طوسی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ ترجمه ابراهیم تمدن؛ به راهنمائی مشکوة.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناس): قضائی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۳۵.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی.
‏مشخصات نشر : ‏‫‬‏۱۳۳۵.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‬‏۶۶ ورق.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏شناسه افزوده : م‍ش‍ک‍وه‌، سيدم‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۸۰ - ۱۳۵۹.‬، استاد‌ راهنما
‏توصیفگر : طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۳۸۵-۴۶۰ق‌.
‏توصیفگر : ال‍م‍ب‍س‍وط ف‍ی‌ ف‍ق‍ه‌‌الام‍ام‍ی‍ه‌
‏توصیفگر : ف‍ق‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
قرن ۵ق.
اج‍اره‌
ت‍رج‍م‍ه‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌
زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی
 
   آدرس ثابت  ترجمه فصل اجاره از کتاب مبسوط شیخ‌طوسی
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن منابع غیر کتابی
‪ ۵۱-۴۹۲۶۸ ‬
‪ ۵۱-۴۹۲۶۸ ‬
۱
۱۳۳۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh