‏‫جغرافیای گردشگری ( رشته مدیریت جهانگردی)‮‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ویلیامز، استیون، ‏‫۱۹۵۱ - ‏ م.
Williams, Stephen
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫جغرافیای گردشگری ( رشته مدیریت جهانگردی)‮‬‏‫/ مولف استفان ویلیامز‮‬‏‫؛ مترجم محمود ضیایی.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران‮‬‏‫: دانشگاه پیام نور‮‬‏‫، ۱۳۸۸.‬‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ده، [۲۰۸] ص.‮‬
: جدول ، نقشه.
‏فروست : ‏‫دانشگاه پیام نور‮‬‏‫؛ ۱۵۵۸‮‬‏‫. گروه مدیریت جهانگردی‮‬‏‫؛ ۲/آ.‮‬
‏شابک : ‏‫۱۷۰۰۰ ریال‮‬‏‬‏‫: ‏‫‭978-964-387-593-0‮‬‏‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ريال (چاپ دوم)‬‏‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ چهارم‬‏‫‭978-964-387-593-0 : ‬‬ ؛ ‏‫۴۴۰۰۰ ریال (چاپ پنجم)‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭Tourism geography, 1998.‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: اسفند ۱۳۸۸.‬
‏يادداشت : چاپ چهارم : اسفند ۱۳۹۱.
‏يادداشت : چاپ پنجم :‌۱۳۹۲ .
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۸۸- ۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏موضوع : گردشگری -- آموزش برنامه‌ای
‏شناسه افزوده : ضیایی، محمود، ‏‫۱۳۴۰ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام نور
‏رده بندی کنگره : ‏‫G۱۵۵‭‬ ‭/آ۱‏‫‬‮‭و۹ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۳۸/۴۷۹۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۹‎۶‎۱‎۰‎۹
 
   آدرس ثابت  ‏‫جغرافیای گردشگری ( رشته مدیریت جهانگردی)‮‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۲۴۰۰۲ ‬
‪ ۶۳-۱۱۴۵۷۷ ‬
۳
۱۳۸۸
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۳۱۶۲۳ ‬
‪ ۶۳-۱۲۱۸۹۲ ‬
۶
۱۳۸۸
۲
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۱۰۵۲ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۱۰۵۲ ‬
۱۳
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۴۷۴۱۸ ‬
‪ ۹۰۷۶۶۹ ‬
۵
۱۳۸۸
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۲۸۰۱ ‬
‪ ۸۲۸۴۴۷ ‬
۱
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۷۲۸۰۲ ‬
‪ ۸۲۸۴۴۶ ‬
۲
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۵۵۰۳ ‬
‪ ۱۲۰۷۲۹۴ ‬
۷
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۷۷۵۵۰۴ ‬
‪ ۱۲۰۷۲۹۵ ‬
۸
۱۳۹۰
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۳۴۳۹۹ ‬
‪ ۱۳۷۴۶۷۵ ‬
۹
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۳۴۴۰۰ ‬
‪ ۱۳۷۴۷۳۱ ‬
۱۰
۱۳۹۱
۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۳۸۷۳ ‬
‪ ۱۵۵۰۰۹۵ ‬
۱۱
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۳۸۷۴ ‬
‪ ۱۵۵۰۰۹۴ ‬
۱۲
۱۳۹۲
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۵۵۰۹۵۳ ‬
‪ ۱۶۳۱۶۸۷ ‬
۱۴
۱۳۹۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۳۳۶۴ ‬
‪ ۱۶۸۲۵۲۵ ‬
۱۶
۱۳۹۴
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh