اشکانیان (پارتیان)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍ال‍ج‌، م‍ال‍ک‍وم‌
Colledge, Malcolm A.R.
‏عنوان و نام پديدآور : اشکانیان (پارتیان)/ از مالکوم کالج؛ ترجمه مسعود رجب‌نیا.
‏مشخصات نشر : تهران: هیرمند‏‫‏، ۱۳۸۳.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏228 ص.: مصور، نقشه.
‏فروست : زبان و فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام؛ ۹.
‏شابک : ‏‫۱۹۵۰۰ ریال‮‬ : ‏‫‬‭964-5521-12-2
‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭The Parthians.‮‬
‏يادداشت : چاپ قبلی: ه‍ی‍رم‍ن‍د‏‫، ۱۳۸۰(فروست).
‏يادداشت : چاپ دوم.
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍وان‌ "ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ پ‍ارت‍ی‍ان‌" ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۶۷ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. 221 - 228.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- اشکانیان، ۲۴۹ ق.م. - ۲۲۶م.
‏شناسه افزوده : رج‍ب‌ن‍ی‍ا، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۲۹۸ - ‏۱۳۷۷.‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭DSR۳۳۳‏‫‬‭/م۵ت۲ ۱۳۸۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۷‎۷‎۵‎۷‎۸‎۷
 
   آدرس ثابت  اشکانیان (پارتیان)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۹۲۹۳ ‬
‪ ۸۰۰۹۸۵ ‬
۱
۱۳۸۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۲۴۵۵۳ ‬
‪ ۹۷۷۱۴۰ ‬
۲
۱۳۸۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh