سفرنامه رضاقلی میرزا نوه فتحعلی‌شاه درباره احوال خود و عموها و برادرانش در ایران و اروپا و وقایع سالهای اول سلطنت محمدشاه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : رض‍اق‍ل‍ی‌ م‍ی‍رزا‌ق‍اج‍ار، ‏‫۱۲۲۰ - ‏۱۲۷۹ق‌.‬
‏عنوان و نام پديدآور : سفرنامه رضاقلی میرزا نوه فتحعلی‌شاه درباره احوال خود و عموها و برادرانش در ایران و اروپا و وقایع سالهای اول سلطنت محمدشاه/بکوشش اصغر فرمانفرمائی قاجار.
‏مشخصات نشر : تهران: دانشگاه تهران، ‏‫‏‏۱۳۴۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏ھ، ۷۶۲ ص.:نمونه، عکس.
‏فروست : دانشگاه تهران .گنجینه سفرنامه‌های ایرانی؛ ‏‫‏‏شماره ۱۱۵۷؛ ‏‫‏‏۳.
‏يادداشت : " این کتاب خلاصه‌ای است از کتاب " رموز‌السیاحه" ".
‏عنوان دیگر : رموز‌السیاحه.
‏موضوع : انگلستان --سیر و سیاحت
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏موضوع : خاورنزدیک -- سیر و سیاحت.
‏شناسه افزوده : ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ائ‍ی‌ ق‍اج‍ار، اص‍غ‍ر، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۳۴۷‏‫‬‭/ر۶س۷ ۱۳۴۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۱۴/۲۰۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۵۶-۶۶۲
 
   آدرس ثابت  سفرنامه رضاقلی میرزا نوه فتحعلی‌شاه درباره احوال خود و عموها و برادرانش در ایران و اروپا و وقایع سالهای اول سلطنت محمدشاه
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۰۴۳۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۱۹۲۰ ‬
۱
۱۳۴۶
۱
 
کتابخانه مرکز بوشهر
‪ ۱۰۰۰۰-۳۳۴۶ ‬
‪ DSR۱۳۴۷ /ر۶س۷ ۱۳۴۶ ‬
۲
۱۳۴۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۳۲۰۰ ‬
‪ ۱۹۲۰۰۷۷ ‬
۳
۱۳۴۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh