بررسی حقوق کودکان آزمایشگاهی از منظر فقه و حقوق
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۴۹۷۲
‏اطلاعات مربوط به شناسه بازیابی : ارسال به صحافی جهت اسکن
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۷۳۰۳۱۶‬
‏پدیدآور : چیذری، الهه
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی حقوق کودکان آزمایشگاهی از منظر فقه و حقوق[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش الهه چیذری ؛ استاد راهنما محمد موسوی‌بجنوردی ؛ استاد مشاور احمد باقری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): [الهیات و معارف اسلامی]، گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ی، ۱۷۹ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۷۳-۱۷۸.‬
‏شناسه افزوده : م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۵ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : باقری، احمد، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬، [دکتر]، استاد مشاور
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‍ان‌
ن‍اب‍اروری‌
ب‍اروری‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
اح‍ک‍ام‌ ت‍ک‍ل‍ی‍ف‍ی‌
جنین آزمایشگاهی انسان(فقه)
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
رویان انسان
پیوند
همتاسازی انسانی
تلقیح مصنوعی
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی حقوق کودکان آزمایشگاهی از نظر فقهی و حقوق است. در این پژوهش احکام تکلیفی روشهای نوین تولید مثل انسانی از نظر حرمت و جواز و همچنین وضعیت حقوقی کودکان آزمایشگاهی از نظر حرمت نکاح حضانت تربیت ولایت نفقه و توارث را مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین به نقد و بررسی قانون جدیدالتصویب نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور پرداخته شده است.
 
   آدرس ثابت  بررسی حقوق کودکان آزمایشگاهی از منظر فقه و حقوق
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh