‏‫فایده‌گرایی ‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍ل‌، ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌، ‏‫۱۸۰۶ - ‏۱۸۷۳م.
Mill, John Stuart
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫فایده‌گرایی ‬‏‫/ جان‌استیوارت میل‬‏‫؛ ترجمه و تعلیق مرتضی مردیها.‬
‏مشخصات نشر : ‏‫تهران ‬‏‫: نشر نی‬‏‫، ‏‫۱۳۸۸.‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۶۲ ص.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۴۶۰۰۰ ریال‮‬‬‬‏‫‬‮‭ 978-964-185-080-9:‬‬ ؛ ‏‫۴۶۰۰۰ ریال (چاپ دوم)‮‬‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال (چاپ سوم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭Utilitarianism, 1998.
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۹۰.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: ۱۳۹۲.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص.[۲۵۷] - ۲۵۸.‬‬
‏موضوع : فایده‌گرایی
‏شناسه افزوده : م‍ردی‍ه‍ا، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۳۹ -، مترجم
‏رده بندی کنگره : ‏‫B۱۶۰۳‭‬ ‭/ف۲‏‫‬‭‭م۹ ۱۳۸۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۷۱/۵‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۶‎۲‎۴‎۴‎۳‎۸‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫فایده‌گرایی ‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۰۳۲۸ ‬
‪ B۱۶۰۳/ف۲ م۹ ۱۳۸۸ ‬
۵
۱۳۸۸
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۶۴۷ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۶۴۷ ‬
۹
۱۳۸۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۷۸۳۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۷۸۳۳ ‬
۶
۱۳۸۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۶۹۹۵۰ ‬
‪ ۱۷۶۵۵۲۷ ‬
۱۰
۱۳۹۵
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۹۹۷۹۰ ‬
‪ ۱۷۸۹۴۵۲ ‬
۱۱
۱۳۹۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۲۷۰۶۸ ‬
‪ ۱۰۴۴۹۷۶ ‬
۳
۱۳۸۸
۱
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۱۷۲۷۰۶۹ ‬
‪ ‭B۱۶۰۳/ف۲ م۹ ۱۳۸۸‬ ‬
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۶۶۰۹ ‬
‪ ۱۰۴۴۷۱۸ ‬
۱
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۳۶۶۱۰ ‬
‪ ۱۰۴۴۷۱۹ ‬
۲
۱۳۹۰
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۰۸۵۰ ‬
‪ ۱۴۱۲۳۲۱ ‬
۷
۱۳۹۲
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۳۰۰۸۵۱ ‬
‪ ۶۳-۱۷۵۶۴۹ ‬
۸
۱۳۹۲
۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۶۹۳۸ ‬
‪ ۲۰۱۶۳۷۹ ‬
۱۲
۱۳۹۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۹۰۶۸۰ ‬
‪ ۲۰۴۴۷۶۰ ‬
۱۳
۱۳۹۷
۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh