بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۳۵۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۰۱۶۱۰
‏پدیدآور : فرنیان، هادی
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر هادی فرنیان ؛ استاد راهنما فرزانه حیدرپور ؛ استاد مشاور زهرا لشگری.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حسابداری.
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‏، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏ط، ۱۰۱ورق:جدول، نمودار.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۰۰-۱۰۱.
‏شناسه افزوده : حیدرپور، فرزانه‏‫، ۱۳۵۳ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ل‍ش‍ک‍ری‌، زه‍را، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ‏‫سازمان بورس اوراق بهادار
‏توصیفگر : نرخ بازده
اف‍زای‍ش‌ ق‍ی‍م‍ت‌ه‍ا
سهام‌داران
ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده اقتصاد و حسابداری. گروه حسابداری
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات مورد نظر از صورتهای مالی شرکتها و سالنامه های بورس اوراق بهادار تهران و همچنین گزارشات اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تحلیل های آماری از آزمونهای نرمال بودن (کولموگروف- اسمیرنوف) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهند که بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه وجود ندارد.
 
   آدرس ثابت  بررسی رابطه بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن منابع غیر کتابی
‪ ۵۱-۴۳۵۲۴ ‬
‪ ۵۱-۴۳۵۲۴ ‬
۱
۱۳۸۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh