بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبتهای P/E و P/B در پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۲۹۴۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۸۳۷۷۱
‏پدیدآور : پور‌حسن، فهیمه
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبتهای P/E و P/B در پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر فهیمه پورحسن ؛ استاد راهنما مهدی مرادی ؛ استاد مشاور ابوالقاسم بزرگ‌نیا.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): [حسابداری].
‏مشخصات نشر : [بی‌جا]، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ۱۴۴ورق:جدول، نمودار.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص.۱۱۹-۱۲۸.
‏شناسه افزوده : مرادی، مهدی، ‏‫۱۳۴۵ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ‏‫۱۳۱۲ - ‏، استاد مشاور
‏توصیفگر : ‏‫سازمان بورس اوراق بهادار
‏توصیفگر : ش‍رک‍ت‌ه‍ای‌ س‍ه‍ام‍ی‌
س‍ود س‍رم‍ای‍ه‌
بهابازار
ارزی‍اب‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌ه‍ا
ب‍ازده‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌
سهام‌داران
نرخ بازده
ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ (آم‍ار)
پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏توصیفگر : تهران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. دانشکده حسابداری و مدیریت
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبتهای P/E و P/B در پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است و به روش میدانی وبخشی مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند.نتایج نشان می دهند که در فرآیند پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت پیش بینی کنندگی نسبت q توبین در مقایسه با سایر نسبتهای ارزشیابی از جمله p/e , p/b بیشتراست.کلیدواژه ها: ارزیابی عملکرد، شاخصQ توبین، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبتهای ارزشیابی.
 
   آدرس ثابت  بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با نسبتهای P/E و P/B در پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن منابع غیر کتابی
‪ ۵۱-۴۲۹۴۰ ‬
‪ ۵۱-۴۲۹۴۰ ‬
۱
۱۳۸۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh