بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۲۷۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۵۲۹۴۰
‏پدیدآور : کرمانی، حجت
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش حجت کرمانی ؛ استاد راهنما الهام‌الدین شریفی ؛ استاد مشاور محمود صادقی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق خصوصی.
‏مشخصات نشر : قزوین، ۱۳۸۶
‏مشخصات ظاهری : ‏‫iv،‏ ۱۹۴ورق
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹۰-۱۹۴.
‏شناسه افزوده : شریفی آل‌هاشم، سیدالهام‌الدين، ‏‫۱۳۴۷ -‏، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : صادقی، محمود، ۱۳۴۱ -، استاد مشاور
‏توصیفگر : م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌[۱]
ح‍ق‍وق‌ ق‍رارداده‍ا
ع‍دال‍ت‌
‏‫شروط (حقوق)‬
‏‫شروط باطل (حقوق)‬‬
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
انگلستان
‏شناسه افزوده : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است: مفهوم عدالت در قراردادها و شروط قراردادی، شروط ناعادلانه، حقوق مصرف‌کننده، مفهوم قراردادهای مصرف‌کننده و مصادیق رایج آن، بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در نظام حقوقی انگلیس، مقررات شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده ۱۹۹۹ (۱۹۹۴)، نحوه مواجهه با شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده از منظر حقوق ایران، شروط رفع و کاهش مسئولیت در حقوق ایران.
 
   آدرس ثابت  بررسی شروط ناعادلانه در قراردادهای مصرف‌کننده در حقوق ایران و انگلیس
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh