مطالعه تطبیقی توقیف احتیاطی در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران و انگلستان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۲۶۸۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‏۱۵۵۱۳۹۶
‏پدیدآور : خزایی، خیری
‏عنوان و نام پديدآور : مطالعه تطبیقی توقیف احتیاطی در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران و انگلستان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/محقق خیری‌ خزایی ؛ استاد راهنما فاطمه سوهانیان ؛ استاد مشاور منصور میرسعیدی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق جزا و جرم‌شناسی.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫‏، ۱۳۸۷.
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫‏۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۲۲ورق.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۱۷-۱۲۲.
‏ویراست دیگر از اثر در قالب رسانه ديگر : لوح‌فشرده
‏شناسه افزوده : سوهانیان، فاطمه، ‏‫۱۳۴۵ - ‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رس‍ع‍ی‍دی‌، سیدم‍ن‍ص‍ور، ‏‫۱۳۳۵ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : بازداشت
اسلام
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
‏توصیفگر : ایران
انگلستان
‏شناسه افزوده : دانشگاه پیام‌ نور. مرکز تهران. دانشکده علوم انسانی. گروه حقوق
‏چکیده : هدف پژوهش مطالعه تطبیقی توقیف احتیاطی در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران و انگلستان است. با تطبیق بازداشت موقت در حقوق ایران و انگلستان این نتایج را نشان می‌دهد که بازداشت موقت به این مفهوم که در ایران نام بازداشت اختیاری و اجباری وجود دارد در انگلستان وجود ندارد، در هر دو کشور اصل برائت که ضامن حفظ آزادی فردی است مورد توجه است، حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در ایران با اشکالات زیادی مواجه است لکن به علت حاکمیت سیستم اتهامی در انگلستان متهم معمولا از حقوق بهتری برخوردار است، در خصوص مدت بازداشت موقت در ایران گاهی می‌تواند تا حداقل جرم ارتکابی افزایش یابد ولی در انگلستان حداکثر مدت بازداشت موقت ۶ ماه است، در خصوص جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت در هر دو کشور به صورت صریح و واضح قوانینی در اختیار محاکم نیست.
 
   آدرس ثابت  مطالعه تطبیقی توقیف احتیاطی در مرحله تحقیقات مقدماتی ایران و انگلستان
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh