مشارکت سیاسی زنان و بررسی نقش آنان در قدرت (از دهه ۹۰ تاکنون)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۲۴۸۲
‏اطلاعات مربوط به شناسه بازیابی : ارسال به صحافی جهت اسکن
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۳۳۶۹۲
‏پدیدآور : نگینیان، ایمان
‏عنوان و نام پديدآور : مشارکت سیاسی زنان و بررسی نقش آنان در قدرت (از دهه ۹۰ تاکنون)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر ایمان نگینیان؛ استاد راهنما ارسلان قربانی؛ استاد مشاور محمدرحیم عیوضی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): علوم سیاسی.
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۷.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[ز، ۲۱۱] ورق‏‬: جدول.
‏يادداشت : کتابنامه: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه؛ ص. ۲۰۴-۲۱۰.
‏شناسه افزوده : قربانی‌ شیخ‌نشین، ارسلان، ‏‫۱۳۴۰ -‏‬، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : ع‍ی‍وض‍ی‌، م‍ح‍م‍درح‍ی‍م‌، استاد مشاور
‏توصیفگر : ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ زن‍ان‌
زن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
برابری
م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده علوم سیاسی
‏چکیده : هدف از ارائه این پایان‌نامه بررسی مشارکت سیاسی زنان در عرصه سیاست و تاثیرات آن بر موضوعات مختلف، بویژه حقوق بشر است. این تحقیق نشان می‌دهد که همزمان با افزایش مشارکت سیاسی زنان، مولفه حقوق بشر نیز در حال ارتقاء است. در این راستا، ابتدا فمینیسم را به عنوان یک کلیت و تاکید آن بر حقوق زنان در جنبه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد مطالعه قرار می‌دهد. سپس تصویر کلی از مشارکت سیاسی و حقوق بشر به عنوان دو پارامتر اصلی ارائه شده است و در نهایت تاثیر مشارکت سیاسی زنان بر حقوق بشر بررسی شده است. در این پژوهش از روشهای تحلیلی، توصیفی و تاریخی استفاده شده است.
 
   آدرس ثابت  مشارکت سیاسی زنان و بررسی نقش آنان در قدرت (از دهه ۹۰ تاکنون)
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh