گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ولان‍ا، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۱۵ -
Mowlana, Hamid
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌/ مولف ح‍م‍ی‍د م‍ولان‍ا؛مت‍رج‍م‍ ی‍ون‍س‌ ش‍ک‍رخ‍واه‌.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، معاونت مطبوعاتی و اطلاع‌ر‌سانی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها‏‫٬‏‫۱۳۸۷.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۵‌ص.‬: ن‍م‍ودار.
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The passing of modernity:communication and the transformation of society,c1990‬.
‏يادداشت : چاپ قبلی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی٬ مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه ها٬ ۱۳۷۱.
‏يادداشت : چاپ دوم
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : ارت‍ب‍اط در رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ک‍رخ‍واه‌، ی‍ون‍س‌‏‫، ۱۳۳۵ - ‬، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭HD۷۶‭/م‌۸گ‌۴ ۱۳۸۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۰۳/۴۸۳۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۳‎۱‎۰‎۸‎۴
 
   آدرس ثابت  گ‍ذر از ن‍وگ‍رای‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh