حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۹۴۲۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۰۴۵۷۷
‏پدیدآور : ابو‌طالبی، لیلا
‏عنوان و نام پديدآور : حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/لیلا ابوطالبی ؛ استاد راهنما حبیبه محمدی‌رفیع ؛ استاد مشاور علی علی‌آبادی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): فقه و مبانی حقوق اسلامی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۵
‏مشخصات ظاهری : ح،۱۵۵ورق:جدول
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۵۰-۱۵۴
‏شناسه افزوده : ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴ -، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : محدی رفیع، حبیبه، استاد راهنما
‏توصیفگر : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌
ن‍س‍ب‌
اسلام
ف‍ق‍ه‌
کودکان نامشروع
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. دانشکده الهیات و معارف اسلامی
‏چکیده : هدف پژوهش دیگاه شرح مقدس اسلام نسبت به حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق است. از دیدگاه شرع مقدس اسلام و قانون اطفال نامشروع اطفالی می‌باشند که در نتیجه روابط جنسی ممنوع بین زن و مرد نامحرم به وجود می‌آیند. از نظر حقوقی نسبت رابطه خونی، طبعی، اعتباری و قراردادی بین دو فرد تلقی می‌شود که چنین رابطه‌ای به زعم عده‌ای از فقیهان بین طفل نامشروع و پدر خود برقرار می‌باشد و اینگونه اطفال جز در مورد ارث ملحق به تمامی حقوق وی می‌باشند. در مقابل اکثر فقیهان منکر چنین رابطه‌ای بین این دو گردیده‌اند و در نتیجه اثبات نسبت در این افراد را موضوعا منتفی می‌دانند. از دیدگاه عرفی، اثبات نسب به طرق متنوعی می‌باشد که در سیستم ادله اثبات دعوی می‌توان به اقرار به فرزند بودن طفل نامشروع و شهادت شهود و آزمایش خود و سایر اماراتی که اقناع وجدانی قاضی را فراهم می‌نماید اشاره نمود. درباره حقوق مدنی و کیفری جز در موارد معدودی این افراد از تمامی حقوب مربوط به افرادی که با نسبت شرعی و قانونی به وجود آمده‌اند برخوردار می‌باشند و این موارد معدود را می‌توان در توراث، قضاوت، شهادت و امام جماعت بودن این افراد خلاصه کرد که در مقابل سایر حقوق بسیار ناچیز است و دلیل این محرومیت‌ها به دلیل جایگاه خاص این امور می‌باشند. کلیدواژه‌: طفل نامشروع، نسب، شناسایی، اقرار، حقوق مدنی، شهادت، زنا.
 
   آدرس ثابت  حقوق اطفال نامشروع در فقه و حقوق
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh