درخ‍واس‍ت‌ اداره‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از دادگ‍اه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شناسه سند : ۳۶۰/۵۳۶۱
‏عنوان : درخ‍واس‍ت‌ اداره‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از دادگ‍اه‌
‏منشا : ایران. وزارت امور خارجه
Iran. Vezarat Omur Kharejeh
‏تاریخ /دوره ایجاد : ‏‫۱۳۳۱ ق.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ص‌.‬
‏دامنه و محتوا : ‏‫‏درخ‍واس‍ت‌ اداره‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از دادگ‍اه‌ در ارس‍ال‌ ق‍ب‍ض‌ رس‍ی‍د رف‍ع‌ ت‍وق‍ی‍ف‌ از چ‍رخ‍ه‍ای‌ خ‍ی‍اطی‌ م‍ت‍ع‍ل‍ق‌ ب‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ اس‍لام‍ی‍ه‌.‬
‏توصیفگر : ایران. وزارت امور خارجه
Iran. Vezarat Omur Kharejeh
‏توصیفگر : درخ‍واس‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
پلیس
دادگاهها
اختلافات مالی
ت‍وق‍ی‍ف‌ ام‍وال‌
اصناف
پوشاک -- الگو‌ها
ق‍اج‍اری‍ه‌
‏مركز نگهداري سند : آرشيو ملي ايران
‏شناسه سند : ‭۳۶۰/۵۳۶۱‬
‏محل در آرشيو : ۳۱۶ت‌۴آو۱
 
   آدرس ثابت  درخ‍واس‍ت‌ اداره‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ از دادگ‍اه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
آرشيو ملي ايران- تهران
‪ ۳۶۰/۵۳۶۱ ‬
‪ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh