مقایسه تطبیقی شورای نگهبان ایران با دادگاه قانون اساسی آلمان
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۹۹۹۱
‏اطلاعات مربوط به شناسه بازیابی : ارسال به صحافی جهت اسکن
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۲۳۸۵۶
‏پدیدآور : شیرجزی، مریم
‏عنوان و نام پديدآور : مقایسه تطبیقی شورای نگهبان ایران با دادگاه قانون اساسی آلمان[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش مریم شیرجزی؛ استاد راهنما ابراهیم عزیزی؛ استاد مشاور حسین‌علی احمدی.
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد): حقوق عمومی. ‬
‏مشخصات نشر : تهران‏‫، ۱۳۸۷‬.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۳ورق.
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۴۸-۱۵۳.
‏شناسه افزوده : عزیزی، ابراهیم، استاد‌راهنما
‏شناسه افزوده : اح‍م‍دی‌ ج‍ش‍ف‍ق‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌‌علی، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌
اخ‍ت‍ی‍ارات‌ ق‍وه‌ م‍ق‍ن‍ن‍ه‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌[۱]
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : ایران
آلمان
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. دانشکده حقوق. گروه حقوق عمومی(تهران مرکزی)
 
   آدرس ثابت  مقایسه تطبیقی شورای نگهبان ایران با دادگاه قانون اساسی آلمان
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh