اسلام لیبرال در ایران معاصر ( پیدایی و تحولات سنت فکری - سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۸۵۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۱۵۵۸۲
‏پدیدآور : آل‌سیدغفور، محسن
‏عنوان و نام پديدآور : اسلام لیبرال در ایران معاصر ( پیدایی و تحولات سنت فکری - سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ دانشجو محسن آل‌سید‌غفور ؛ استاد راهنما صادق زیباکلام ؛ اساتید مشاور حسین سیف‌زاده، علیرضا صدرا
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکترا): علوم سیاسی
‏مشخصات نشر : تهران‏‫‏‏، ۱۳۸۶
‏مشخصات ظاهری : ۴۸۱ ورق
‏يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۴۷۰ - ۴۸۱
‏شناسه افزوده : زیباکلام، صادق، ۱۳۲۷ - ، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : سیف‌زاده، حسین، ۱۳۲۹ - ، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : صدرا، علی‌رضا، ۱۳۳۷ - ، استاد مشاور
‏توصیفگر : اسلام و سیاست
اسلام و مشروطیت
اسلام گرایی
دین و دولت
ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ن‍ه‍اد ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌[۱]
ت‍ح‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
آزادی (اسلام)
اسلام و مکاتب دیگر
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی. گروه علوم سیاسی
‏چکیده : هدف پژوهش حاضر نگارش تاریخی‌ سنت " اسلام لیبرال "، صورت‌بندی نظام دانایی و ارتباطش با دیگر سنت‌ها بوده و در مقابل الگوی جهان شمول و کلی‌نگر که " غرب محوری" را در دستور کار خود قرار می‌دهد به " تفاوت"‌های تاریخی، سرزمینی و فرهنگی میان ایران و غرب توجه دارد. با بهره‌گیری از الگوی " اجتماع‌گرایی" سه تبار باستانی، اسلامی و غربی و نقش آن‌ها در تولید سنت‌های فکری - سیاسی ایران معاصر مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی شکل‌گیری " سنت اسلام لیبرال"، تبارها و فراز و فرودهای تحولات فکری - سیاسی آن در برابر سایر سنت‌ها در دوره‌های مشروطه و پیش از آن، پهلوی اول تا پیروزی انقلاب اسلامی ۵۷ اساس کار این پژوهش است. سنت اسلام لیبرال آوردگاه تلاش و تقلای تبارهای سه‌گانه است. و تفسیر نوینی از آن‌ها ارائه‌ می‌شود این سنت با تکیه بر سنت پژوهشی و عقلانیت خاص خود در برابر دیگر سنت‌ها، دست به تفسیر مفاهیم، آموزه‌ها، و ارزش‌های خاص خود می‌زند. نتیجه‌ی چنین تفسیری، خلق و پیدایش هویت جدیدی به نام " اسلام لیبرال" است. در فرایند و چرخه‌ی تفسیری و نهادسازی، مفاهیم و عناصر این سنت، به تدریج از سستی به استحکام و انسجام می‌رسند.
 
   آدرس ثابت  اسلام لیبرال در ایران معاصر ( پیدایی و تحولات سنت فکری - سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh