مسئولیت صاحبان کشتی در قبال تصادمات دریایی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۲۴۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫۱۲۹۷۳۷۲‬‬‬
‏پدیدآور : اعلائی، مریم
‏عنوان و نام پديدآور : مسئولیت صاحبان کشتی در قبال تصادمات دریایی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پژوهشگر مریم اعلائی؛ استاد راهنما منصور پورنوری؛ استاد مشاور سیدباقر میرعباسی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق بین‌الملل.
‏محل و سال اخذ مدرک : ‏‫، ۱۳۸۳.‬‬‬
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق.
‏مشخصات نشر : ‏‫۱۳۸۳.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۵۳ ورق.‬‬‬
‏يادداشت : چکیده: فارسی- انگلیسی.
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص. ۱۵۱-۱۵۳.‬‬‬
‏شناسه افزوده : پ‍ورن‍وری‌، م‍ن‍ص‍ور، ‏‫‏۱۳۳۹ -، استاد‌ راهنما
‏شناسه افزوده : م‍ی‍رع‍ب‍اس‍ی‌، سیدب‍اق‍ر، ‏‫۱۳۲۲ -‏‬، استاد مشاور
‏توصیفگر : کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد
United Nations Conference on Trade and Development
‏توصیفگر : ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ دری‍ای‍ی‌
تصادم‌های دریایی
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ دری‍ای‍ی‌ +
شرایط بقا در دریا
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی
 
   آدرس ثابت  مسئولیت صاحبان کشتی در قبال تصادمات دریایی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh