نقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه‌یافتگی خاورمیانه
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۷۸۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۹۷۲۶۸
‏پدیدآور : حافظیان، محمدحسین
‏عنوان و نام پديدآور : نقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه‌یافتگی خاورمیانه[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌] : بررسی مقایسه‌ای ایران، ترکیه و مصر/نگارش محمدحسین حافظیان ؛ استاد راهنما بهزاد شاهنده ؛ استادان مشاور حمید احمدی، احمد موثقی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(دکترا) : علوم سیاسی ‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : و، ۳۱۳ ورق
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۳۰۴- ۳۱۳
‏شناسه افزوده : شاهنده، بهزاد، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : احمدی، حمید، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : موثقی، احمد، استاد مشاور
‏توصیفگر : دول‍ت‌
ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
‏توصیفگر : خاورمیانه
ایران
مصر
ترکیه
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : این پژوهش بر آن است که به صورت مقایسه ای رابطه ی میان دولت و نخبگان سیاسی را با توسعه ی سیاسی در خاورمیانه بررسی کند و همچنین این مسأله را به صورت گذرا با دیگر مناطق در حال توسعه نیز مورد مقایسه قرار دهد. با انجام این پژوهش روشن می شود چه نوع دولتی و با چه نخبگان سیاسی برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی آمادگی بیشتری دارد و چه اطلاعاتی در ساختار دولت یا ترکیب نخبگان سیاسی زمینه را برای توسعه خاورمیانه ای فراهم می آورد .این پژوهش دوره ی زمانی از ۱۹۷۰ به بعد تا کنون را شامل می شود از لحاظ مکانی نیز سه کشور ایران ترکیه مصر برای مطالعه ی موردی برگزیده شده است هر چند نتایج به دست امده در این پژوهش را می توان برای شناخت مسائل مربوطه در دیگر کشورهای خاورمیانه نیز تعمیم بخشید. همچنین منظور از توسعه یافتگی در این پژوهش اساسا توسعه سیاسی می باشد هر چند به تناسب موضوع ممکن است مسأله توسعه ی اقتصادی و انسانی نیز به طور فرعی مورد بحث قرار گیرد. در واقع موضوع اصلی از نظر این پژوهش درک ساز و کار تحول در کشور های یاد شده است تا روشن شود که موتور اصلی تحول در جهت توسعه یافتگی در جوامع یادشده را چه نهاد و یا اشخاصی تشکیل می دهند.
 
   آدرس ثابت  نقش ساختار دولت و ماهیت نخبگان در توسعه‌یافتگی خاورمیانه
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh