تأثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن نوزدهم
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۵۵۱۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۸۹۰۷۵
‏پدیدآور : کازرانی، سعید
‏عنوان و نام پديدآور : تأثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن نوزدهم[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش سعید کازرانی ؛ استاد راهنما صادق زیباکلام ؛ اساتید مشاور حمید احمدی، داود آقایی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(دکترا) : علوم سیاسی ‬
‏مشخصات نشر : ساری، ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : دوازده، [۳۶۰] ورق
‏يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۳۴۷- ۳۵۹
‏شناسه افزوده : زیباکلام، صادق، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : احمدی، حمید، استاد مشاور
‏شناسه افزوده : آقایی، داود، استاد مشاور
‏توصیفگر : س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌[۱]
اص‍لاح‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌[۱]
ت‍ح‍ولات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ق‍اج‍اری‍ه‌
ن‍وس‍ازی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ن‍وس‍ازی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : هدف پژوهش بررسی تاثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن ۱۹ می باش در پاسخ به این سؤال فرضیه اصلی پژوهش بدینگونه است که : «سیاستهای نوسازی ایران در قرن ۱۹ برجهت گیری سیاست خارجی کشور تأثیر مستقیم داشت، به گونه ای که با فعال شدن روند سیاستهای نوسازی در ایران سیاست خارجی نیز جهت گیری فعال می یافت و با وقفه در روند نوسازی، سیاست خارجی به الگوی مبتنی بر جهت گیری منفعل باز می گشت» این رساله ضمن تبیین ویژگیهای «سیاست خارجی فعال » به تناسب اتخاذ سیاستهای نوسازی «مستقل» یا «وابسته » در مقاطع مختلف قرن ۱۹ در کنار سه جهت گیری متعارف و انفعالی که سایر پژوهشگران قبلا مطرح کرده اند (موازنه مثبت ، موازنه منفی ، و توسل به نیروی سوم ) دو گرایش جدید یعنی «سیاست خارجی فعال مستقل» و «سیاست خارجی فعال وابسته » را معرفی نموده و مورد بحث و بررسی قرار داده است .
 
   آدرس ثابت  تأثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن نوزدهم
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh