هنر و سیاست : تحلیل عملکرد سیاست در هنر با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۷۱۹۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۸۶۴۹۹
‏پدیدآور : قزلسفلی٬ محمدتقی
‏عنوان و نام پديدآور : هنر و سیاست : تحلیل عملکرد سیاست در هنر با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش محمدتقی قزلسفلی ؛ استاد راهنما عبدالرحمن عالماستادان مشاور الهه کولایی٬ جهانگیر معینی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(دکترا) : علوم سیاسی٬ گرایش اندیشه سیاسی ‬
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۱
‏مشخصات ظاهری : ‏‫XI‏٬ ۳۰۲‏٬ [‏2‏] ورق ‬:مصور٬ عکس٬ نمودار
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۲۹۰ - ۳۰۱
‏شناسه افزوده : عالم٬ عبدالرحمن٬ ۱۳۲۹ - ٬ استاد راهنما
‏شناسه افزوده : کولایی٬ الهه (طبرستانی)٬ ۱۳۳۵ - ٬ استاد مشاور
‏شناسه افزوده : معینی٬ جهانگیر٬ ۱۳۴۲ - ٬ استاد مشاور
‏توصیفگر : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر[۱]
واق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
استالینیسم
هنر و دولت
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : ‏‫در پژوهش حاضر پس از بحث نظری در زمینه روابط تعاملی و تقابلی سیاست و هنر٬ رئالیسم سوسیالیستی را به مثابه روشی که با غرض ایدئولوژیک تمهید شده به آزمون می گذارد. در پی این بررسی استدلال می کند از آنجا که در رئالیسم سوسیالیستی سه اصل زیر بنایی تعهد حزبی٬ تعهد مردمی و تعهد ایدئولوژیک - از سوی دولت (سیاست ) برای تولید اثر هنری اجتناب ناپذیر است و این شرط نیز از سوی حاکمیت سیاسی تحمیل شده است می توان شاهد از بین رفتن جوهزه واقعی هنر بود. نتایج این دخالت به شکل محکوم کردن سایر اشکال هنری چون فورمالیسم و مدرنیسم٬ نفی استقلال فکری و سرکوب هنرمندان در جامعه پدیدار می گردد. نتایج نشان می دهد که علیرغم ارتباط تنگاتنگ هنر و سیاست از گذشته های دور تاکنون٬ نمی توان هنر متعالی و اصیل را در نتیجه تجربه حاکمیت سیاسی و تحمیل قواعد نظری خاص بر آن٬ به دست آورد.‬
 
   آدرس ثابت  هنر و سیاست : تحلیل عملکرد سیاست در هنر با توجه به استالینیسم در رئالیسم سوسیالیستی
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh