تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین‌الملل نوین
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۸۴۳۲
‏وضعیت نمایه سازی : اطلاعات ثبت
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۸۴۴۹۵
‏پدیدآور : قاسمی، فرهاد
‏عنوان و نام پديدآور : تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین‌الملل نوین[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش فرهاد قاسمی ؛ استاد راهنما ابومحمد عسگرخانی ؛ اساتید مشاور محمد شیرخانی، یوسف مولایی
‏مقطع و رشته تحصیلی : (دکترا): روابط بین‌الملل
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : هفده، ۳۶۱ ورق:جدول، نمودار
‏يادداشت : چکیده: فارسی - انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۲۳-۳۶۱
‏شناسه افزوده : عسگرخانی، ابومحمد ،استاد راهنما
‏شناسه افزوده : شیرخانی، محمدعلی ،استاد مشاور
‏شناسه افزوده : مولایی، یوسف ،استاد مشاور
‏توصیفگر : رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌[۱]
ن‍ظم‌ ن‍وی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
ن‍ظام‌ ج‍ه‍ان‍ی‌
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
‏چکیده : یافتن پاسخی قانع کننده در مورد تاثیر کارکرد نیروهای ژرف سیستمی و در نتیجه تحولات سیستمی بر پدیده نظم در سیاست بین‌الملل نوین، سبب ساز اصلی پژوهش حاضر بشمار می‌آید. بر این اساس و با توجه به این فرضیه، پژوهش حاضر شکل می‌گیرد که نیروهای ژرف سیستمی و حوزه کارکردی متمایز اما به هم وابسته آنها، تحولات سیستمی را در پی داشته و ساخت نوینی از سیستم بین‌المللی را سبب گردیده‌اند که در آن پدیده نظم و سیستم کنترل آن بر اساس سطوح موضوعی و مکانی موجود در گستره، از ویژگیهای متمایزی برخوردار بوده و اهداف اصول و الگوریتم و مدل متفاوتی را در خود جای داده‌اند. فرآیند پاسخ یابی به این پرسش و آزمون فرضیه از چند مرحله اساسی شکل گرفته است. در وهله نخست با طرح چارچوب سیستمی این دو پدیده، زمینه برای بررسی آنها فراهم می‌گردد. در مرحله دوم، نظریه‌هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که به تبیین نیروهای ژرف و حوزه‌های کارکردی آنها و در نتیجه تحولات سیستمی پرداخته‌اند و در مرحله سوم پارادیم‌هایی مطرح می‌گردند که در حال حاضر پارادیم‌های حاکم بر علم روابط بین‌الملل در تبیین پدیده نظم به حساب می‌آیند. اما این نظریه‌ها ضمن ارائه بخشی از واقعیتها در پاسخ به پرسش اصلی از قدرت تبیینی کامل برخوردار نیستند. لذا در این پژوهش با توجه به نظریه‌های مذکور در حوزه تحولات سیستمی و پدیده نظم، به ترکیب آنها در طرحی نوین پرداخته شده است، سرانجام در مرحله چهارم با بهره‌گیری از روش سری زمانی، تحولات سیستمی در قالب حوزه‌های کارکردی نیروهای ژرف و پدیده نظم در سیاست بین‌الملل مطرح گردیده و ساخت شناسی سیستم بین‌الملل و سیستم کنترل نظم در سیاست بین‌الملل نوین تبیین شده است.
 
   آدرس ثابت  تحولات سیستمی و پدیده نظم در سیاست بین‌الملل نوین
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh