مسالک الافهام ( منتخب - ویرایشی )
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍ه‍ی‍دث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏‫۹۱۱ - ‏۹۶۵ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : مسالک الافهام ( منتخب - ویرایشی )[چاپ سنگی]/زین الدین بن احمد الشامی العاملی مشهور به شهید ثانی؛کاتب:حسن بن عبدالله ملقب به خادم بیت الله
‏وضعيت نشر : [بی‌جا]:حسب الامر آقا سید احمد بن سید محمد،۱۲۷۴ق.
‏مشخصات ظاهری : [۴۷۵]ص.؛قطع :۲۲×۳۶س‌م.
‏يادداشت : زبان : عربی
‏آغاز، انجام، انجامه : آغاز:بسمله الحمدلله الذی اوضح مسالک الافهام الی تقیح شرایع الاسلام و شرح صدور من اخبارهم من...
انجام:...هما العدم ثم قسم العقود بحمدلله و حسن توفیقه والحمد الله اولا و اخرا.
‏مشخصات ظاهري اثر : نوع و درجه خط:نسخ
نوع کاغذ:فرنگی
نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج مشکی و جدول و ترنج و سرترنج ضربی .
‏خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:حواشی اوراق:توضیحاتی با نشان «متن » ،« قوله » و«م»و تصحیحاتی با نشان « صح» آمده است .
‏يادداشت تملک و سجع مهر : شکل و سجع مهر:در ظهریه صفحه اول مهری به شکل مربع به سجع«انا عبد الکریم ابن عبدالرحیم ...»
‏توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
‏کشف الآیات و کشف اللغات و نمايه د... : فهرست ابواب در صفحه یک ودو آمده است .
‏نمايه ها، چکيده ها و منابع اثر : مشار (۸۳۸) ،ذریعه(۲۰/۳۷۸)
‏معرفی چاپ سنگي : کتاب حاضر شرحی بر کتاب شرایع الاسلام محقق حلی که بخش عبادات این کتاب نسبتاً با اختصار و در بخش معاملات با تفضیل بیشتر استدلال می شود البته این اثر شامل کتاب طهارت ، صلوة ، صوم ، جهاد ، حج ، تجارة ... نکاح خاتمه می یابد .نام کاتب در صفحه ۳۴۲آمده است .
‏صحافي شده در اين مجلد : شرایع الاسلام
‏عنوانهاي گونه گون ديگر : مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام
مسالک الافهام شرح شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام .
‏موضوع : م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌ . ش‍رای‍ع‌الاس‍لام‌ ف‍ی م‍س‍ائ‍ل‌ال‍ح‍لال‌ وال‍ح‍رام‌ -- نقد و تفسیر
‏موضوع : فقه جعفری -- قرن ‏‫۷ق.‏‬
فقه جعفری -- قرن ‏‫۱۰ق.‏‬
‏شناسه افزوده : حسینی - فروشنده.
خادم بیت الله ،حسن بن عبدالله ، قرن ۱۳ق.، کاتب.
‏شناسه افزوده : م‍ح‍ق‍ق‌‌ح‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌‌ح‍س‍ن‌، ۶۰۲ - ۶۷۶ق‌ . ش‍رای‍ع‌الاس‍لام‌ ف‍ی م‍س‍ائ‍ل‌ال‍ح‍لال‌ وال‍ح‍رام‌. شرح
‏شماره بازیابی : ۶-۲۳۸۷:ث ۲۵۴۹۲۰( جلد مقوایی روکش تیماج قهوه‌ای مجدول نقش ترنج و سر ترنج ضربی ؛ پوسیدگی جلد )
۶-۲۶۳۰( جلد تیماج قهوه‌ای مجدول ، نقش ترنج و سر ترنج ضربی ؛ رطوبت زدگ ی، آثارلکه ، جداشدگی جلد ، فرسودگی اوراق )
۶-۱۳۲۱۳( جلد مقوایی روکش تیماج مشکی مجدول ضربی ؛ جداشدگی جلد و اوراق از شیرازه ، پومسیدگی جلد و عطف )
۶-۱۹۱۹۱( جلد مقوایی روکش تیماج مشکی مجدول ریسه‌ای نقش ترنج و سر ترنج ضربی )
۶-۲۸۲۸۲( جلد تیماج مشکی ؛ فرسودگی جلد ، ازهم گسیختگی اوراق ، جداشدگی جلد از شیرازه ، آثار لکه ، فرسودگی اوراق )
۶-۳۰۰۷۴( جلد مقوایی روکش تیماج اخرایی مجدول نقش ترنج و سر ترنج ضربی ؛ جداشدگی بعضی اوراق )
‏دسترسی و محل الکترونیکی : آدرس الکترونیکی منبع
‏شماره دستیابی : ۶-۲۱۲۰۵
 
   آدرس ثابت  مسالک الافهام ( منتخب - ویرایشی )
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh