موارد انحلال عقد اجاره در حقوق ایران
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۴۵۵۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۷۲۴۷۲
‏پدیدآور : پارسائی، مازیار
‏عنوان و نام پديدآور : موارد انحلال عقد اجاره در حقوق ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش مازیار پارسائی ؛ استاد راهنما محمدکاظم عمادزاده ؛ استاد مشاور نجادعلی الماسی
‏مقطع و رشته تحصیلی : ‏‫(کارشناسی ارشد) : حقوق خصوصی‬
‏مشخصات نشر : خوراسگان، ۱۳۸۰
‏مشخصات ظاهری : [۱۳۱] ورق
‏يادداشت : چکیده : فارسی- انگلیسی
‏یادداشت : کتابنامه : ص. ۱۲۸-۱۳۰
‏شناسه افزوده : عمادزاده، محمدکاظم، استاد راهنما
‏شناسه افزوده : الماسی، نجادعلی، استاد مشاور
‏توصیفگر : اج‍اره‌
اج‍اره‌‌ن‍ش‍ی‍ن‍ی‌
اج‍رای‌ ع‍ق‍د
ع‍ق‍د م‍ع‍ی‍ن‌ +
Nominate Contract
<ال‍ع‍ق‍د= ع‍ق‍د> ال‍م‍س‍م‍ی‌
ح‍ق‍وق‌
‏توصیفگر : ایران
‏شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان)
‏چکیده : انحلال عقود و بطور ویژه عقد اجاره اهمیت بسیاری دارد که در این تحقیق زوال اجاره بطور مستقل بررسی شده است.با احصاء و بحث از اسباب ارادی انحلال اجاره، احکام و شرایط هر یک با تکیه بر این عقیده بیان می‌شود و در هر مورد ویژگی عقد اجاره یعنی منفعت بعنوان مورد معامله مورد توجه است.انقضاء مدت تحولات قانونی داشته که قواعد حاکم بر آن با لحاظ زمان انعقاد اجاره است.احکام حاکم بر انحلال اجاره از جهت ماهوی وشکلی جایگاه مهمی دارد امکان یا عدم امکان ادامه تصرف مستاجر بعد از انقضاء اجاره هر یک مبنائی دارد و بدنبال آن امانی ماندن یا ضمان شدن تصرف مستاجر بر عین است که به نظر می‌رسد تصرف مستاجر بعد از انحلال پیش از مطالبه موجر جایز و بطور امانی است.از جهت شکلی لازم است قوانین بگونه‌ای باشد که هر دو طرف دچار آسیب و لطمه نگردد از سوئی طول زمان و تشریفات تخلیه موجر را نگران و ناامید نسازد و از طرفی وضعیت مستاجر در هنگام تخلیه و تحویل عین لحاظ گردد.استدلال و استنباط بر مبنای قانون پایه و اساس مباحث است که در موارد زیادی آراء قضائی، نظرات فقها و حقوقدانان جوانب مختلف بحث را روشن نموده است.
 
   آدرس ثابت  موارد انحلال عقد اجاره در حقوق ایران
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh