بررسی تطبیقی مسوولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین‌المللی جاده‌ای
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏دسترسي به فايل تمام متن : آدرس الکترونیکی منبع برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید.
‏شماره بازیابی : ۵۱-۳۷۳۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۶۸۹۳۷
‏پدیدآور : ابراهیمی، امام‌علی
‏عنوان و نام پديدآور : بررسی تطبیقی مسوولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین‌المللی جاده‌ای[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش امام‌علی ابراهیمی ؛ استاد راهنما امیرحسین فخاری
‏مقطع و رشته تحصیلی : (کارشناسی ارشد): حقوق‌خصوصی
‏مشخصات نشر : تهران، ۱۳۷۰
‏مشخصات ظاهری : و، ۲۴۸ ورق:مصور
‏يادداشت : چکیده
‏یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۴۲- ۲۴۸
‏شناسه افزوده : فخاری، امیرحسین، ۱۳۲۱- استاد راهنما
‏توصیفگر : قراردادهای بین المللی
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ زم‍ی‍ن‍ی‌
کارگزاران حمل و نقل
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ج‍اده‌ای‌
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌
ف‍ع‍ل‌ زی‍ان‌ ب‍ار
تقصیر
‏شناسه افزوده : دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده حقوق
‏چکیده : پژوهش شامل موارد ذیل است. سیر تحول در زمینه مقررات حاکم بر حمل و نقل جاده ای، تعریف و ویژگی های متصدی حمل و نقل، مسوولیت متصدی حمل و نقل، قوه قاهره موارد و مصادیق آن، تقصیر ارسال کننده و گیرنده کالا، خسارات ناشی از تقصیر، عیوب ناشی از کیفیت خاص کالا، مرور زمان و جبران خسارت و حاکمیت اراده طرفین ...
 
   آدرس ثابت  بررسی تطبیقی مسوولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین‌المللی جاده‌ای
بعد  قبل     
 
برای دستیابی به فایل تمام متن منبع، به "تالار منابع رقمی" مراجعه فرمایید. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh